Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Vitajte v roku 2018 – roku elektronizácie a online služieb

Vitajte v roku 2018 – roku elektronizácie a online služieb
9. januára 2018 Dr. Martin Lešťan

Milí pacienti; priatelia!

Na začiatku mi dovoľte popriať nám všetkým pevné zdravie; veľa radosti a šťastia, milujúcu rodinu a dobrých priateľov.
Tento rok bude pre nás zdravotníkov; aj pre Vás pacientov tak trochu výnimočný. Ezdravie; erecepty;…jednoducho elektronizácia zdravotníctva sa stáva realitou roku 2018. Ako sa to dotkne nášho Centra? Musím poznamenať, že naše pracovisko stále o nejaký ten krok predbiehalo v elektronizácii dobu. Ako jedno z prvých pracovísk sme zaviedli už pred dlhými rokmi online objednávanie na termíny; venovali sme veľkú starostlivosť ochrane dát ( každú noc sa zálohovali dáta na 2 rôzne servre), každý prístup k pacientskym dátam si vyžadoval prihlásenie a zadanie hesla; všetky prístupy boli monitorované. Hoci to pacienti nevidia, ale bezpečnosť osobných údajov a online služby boli pre nás prioritou.
Pár slov k ezdraviu. Začalo trochu rozpačito; je január a nevieme ho spustiť lebo nemáme ku kartičkám zdravotníkov PIN kódy; Sestrickam chýbajú aj samotné kartičky. Je to ale veľký štátny projekt, a teda sme zatiaľ trpezliví. Po zavedení tohto projektu a odstránení chýb krásy verim,že bude prínosom. Obávam sa ale bezpečnosti dát. V svete; kde sa vedia nepovolané osoby dostať k dátam bánk; NATO – visí vo vzduchu určité riziko zneužitia citlivých údajov. Bol som nemilo prekvapený, že minulé mesiace sa cez obyčajný ambulantný softwér vedel aj cudzí zdravotník dostať k údajom o diagnózach a predpísaných liekoch väčšiny našich občanov – stačilo k tomu len rodné číslo; meno …..). Dúfam, že bezpečnosť dát našich pacientov budú poisťovne a štát chrániť pred zneužitím …

Výhody ezdravia by ale mali byť nesporné. Hoci ja osobne by som volil iné metódy s akými sa uvažuje. Nuž ale odložme pesimizmus a konštruktívne pristupujeme k vylepšovaniu štátneho ezdravia konštruktívnou kritikou.

Nová doba elektronizácie sa týka aj nášho Centra. Koncom minulého roka sme spustili nový rezervačno- komunikačný program : portal.alergoimun.sk. Stále ho vylepšujeme a dotvárame. Teraz pracujeme na vylepšení ranných termínov na poradie,…. Práce je teda vyše hlavy. Mailová komunikácia s posielaním citlivých údajov ma svoje riziká a preto sme vyvinuli posielanie zabezpečených údajov cez nás systém. Lekár; sestra; pacient – všetci môžeme spolu komunikovať len pri prihlásení sa do systému a zadaní unikátneho hesla.
Ďalšie plány v elektronizácii ?
Do konca roku 2018 prestať používať bežné papierové zdravotné záznamy; vylepšiť online komunikáciu s laboratóriami; pracovať na bezpečnosti Vašich dát; nadobro sa rozlúčiť s rannými radami pred ambulanciami; každému pacientovi vedieť dať termín na kontrolu, mať priestor na ošetrovanie akútnych stavov,…
Iné plány v Centre ? Sme hlavne zdravotníci a lekári; a preto ťažisko nášho úsilia musí byť medicína ( radšej sa dám vyšetriť dobrým špecialistom so slabým počítačom,ako zlým lekárom s najlepším počítačom…).
Tých plánov je veľa, preveľa.Naštastie sme nabití energiou a chuťou pracovať. Naďalej chceme byt priekopníkmi v zavádzaní nových diagnostických postupov,radi sa budeme ďalej vzdelávať – aby ste v nás mali istotu tých najmodernejších postupov v liečbe Vašich ochorení. A máme v pláne aj novinku nielen pre našich reprodukčných pacientov…. ( zatiaľ ju neprezradím …).
Radi by sme aj sa popasovali s veľkou našou boľačkou – a tou je nedostavenie sa na rezervovaný termín. Tento fenomén sabotuje nielen našu prácu, ale sťažuje aj Vám- slušným pacientom prístup k skorším termínom. Je každodennou smutnou realitou, že sa pacienti bez akéhokoľvek ospravedlnenia nedostavia na termín ( niekedy štyria, inokedy siedmi ….). Čo nám poradíte v riešení tohto neduhu ? Skúste nás inšpirovať ….

Tak nám držte palce v tom roku 2018; ktorý bude väčšinu mesiacov v znamení psa ( podľa čínskeho kalendára ). Pes ma dobrý čuch a teda aj my všetci “ vycíťme “ dobrých ľudí a stráňme sa tých zlých. Buďme húževnatí a pracovití ako psík, na strane druhej aj hraví a priateľskí ako on. Psík vie byť aj ostražitý a vie vyceriť zuby na votrelca. Nuž aj my buďme v strehu pred zlom.

Krásny rok 2018 naši pacienti, priatelia!