Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Tajomné uterinné NK bunky – nové vyšetrenie v ponuke nášho Centra

Tajomné uterinné NK bunky – nové vyšetrenie v ponuke nášho Centra
20. marca 2023 Dr. Martin Lešťan

Tajomstvo uterinných NK buniek: Nádejný kľúč k pochopeniu neplodnosti a opakovaných potratov

Úvod

Od jesene 2022 vyšetrujeme materničné  NK buniek u našich pacientiek.  V  spolupráci s laboratórium Medirex pod vedením RNDr. Eleny  Tibenskej ( srdcom slovenskej reprodukčnej  imunológie, ktorej patrí najväčšia vďaka) a  za veľkej pomoci  tímu pani docentky Toporcerovej  spoločnosti Gyncare  sa podarila naša niekoľkoročná snaha o zavedenie tejto metodiky. Zasa sme o krok vpred v starostlivosti o naše  reprodukčné páry.

Dovoľte mi teda  predstaviť stručne tieto dôležité bunky a prečo je ich vyšetrenie v reprodukčnej imunológii dôležité. V posledných rokoch sa výskum reprodukčnej imunológie zameriava na objasnenie úlohy uterinných zabíjačských (NK) buniek. Tieto bunky sú zodpovedné za obranu tela pred infekciami a nádorovými bunkami. Prekvapujúco však hrá dôležitú úlohu aj pri počatí a udržaní tehotenstva. V tomto článku sa zameriame na úlohu uterinných NK buniek v reprodukčnom procese, ich význam pre neplodné páry a ženy s opakovaným potrácaním.

Uterinné NK bunky: Strážcovia tehotenstva

Uterinné NK bunky (uNK) sú špeciálne imunitné bunky, ktoré sa nachádzajú v maternici. Ich hlavným účelom je zabezpečiť správne zakotvenie embrya do maternice a podporovať vývoj placenty. Tieto bunky sa vyvinuli, aby udržiavali zdravý a vyvážený prostredie v maternici, čo je nevyhnutné pre úspešný vývoj plodu.

Význam uNK buniek pre neplodné páry a opakované potraty

Rôzne štúdie ukázali, že neprítomnosť alebo abnormálne fungovanie uNK buniek môže byť spojené s neplodnosťou a opakovanými potratmi. Niektoré z hlavných dôvodov, prečo by mohlo dôjsť k týmto problémom, sú:

  1. Nedostatočný počet uNK buniek: Nízka hladina uNK buniek môže viesť k nesprávnemu zakotveniu embrya a jeho výžive, čo môže spôsobiť potrat alebo neplodnosť.
  2. Príliš vysoká aktivita uNK buniek: Na druhej strane príliš aktívne uNK bunky môžu spôsobiť, že imunitný systém začne útočiť na vlastné bunky tela vrátane embrya, čo vedie k potratu.
  3. Abnormálna funkcia uNK buniek: Zmeny v sekrécii cytokínov a rastových faktorov produkovaných uNK bunkami môžu narušiť správny vývoj placenty a viesť k neplodnosti alebo potratom.

Stanovenie uNK buniek u neplodných párov a žien s opakovaným potrácaním

Analýza uNK buniek zahŕňa vyšetrenie ich počtu, aktivity a funkcie v endometriu, čo je vrstva maternice, do ktorej sa embryo implantuje. Táto analýza môže poskytnúť lekárom dôležité informácie o príčinách neplodnosti alebo opakovaných potratov u pacientov.

  1. Biopsia endometria: Táto metóda zahŕňa získanie vzorky endometria pomocou tenkého katétra zavedeného cez krček maternice. Vzorka sa potom analyzuje v laboratóriu na prítomnosť a funkciu uNK buniek.
  2. Imunohistochemické testy: Tieto testy sa používajú na zistenie konkrétnych proteínov a markerov uNK buniek v endometriu. Na  zavedení týchto metodík sa intenzívne pracuje
  3. Analýza cytokínov a rastových faktorov: Táto metóda spočíva v meraní úrovní cytokínov a rastových faktorov produkovaných uNK bunkami. Tieto látky sú dôležité pre správne fungovanie imunitného systému a vývoj placenty. Aj na tomto sa pracuje a  verím, že sa  v blízkej dobe   dosiahne  pokrok.

Možné terapie zamerané na uNK bunky

V prípade, že analýza odhalí problémy s uNK bunkami, lekári môžu navrhnúť rôzne terapie na ich riešenie. Medzi možné terapie patria:

  1. Imunoterapia: Môže zahŕňať podávanie intravenóznych imunoglobulínov, ktoré pomáhajú regulovať aktivitu imunitného systému a uNK buniek.
  2. Liečba kortikosteroidmi: Kortikosteroidy, ako je prednizón, môžu pomôcť znížiť zápal a nadmernú aktivitu uNK buniek.
  3. Liečba s nízkymi dávkami aspirínu a heparínu: Táto kombinácia liekov môže zlepšiť prekrvenie a zásobovanie kyslíkom v maternici, čo podporuje správny vývoj placenty a zdravé tehotenstvo.
  4. No ale hlavne  v rukách skúseného reprodukčného imunológa  je odchýlka od normy   dôvodom na pátranie po vyvolávajúcej príčine. Odhalenie  príčiny  a riešenie podstaty problému   znamená často aj vyriešenie problému reprodukčných neúspechov

Záver

Uterinné NK bunky sú dôležitým hráčom v reprodukčnom procese, a ich nesprávne fungovanie môže viesť k neplodnosti alebo opakovaným potratom. Stanovenie úrovne a funkcie uNK buniek môže poskytnúť cenné informácie o príčinách týchto problémov a napomôcť pri výbere vhodnej terapie. Výskum v oblasti reprodukčnej imunológie pokračuje v objavovaní nových poznatkov o úlohe uNK buniek pri udržiavaní zdravého tehotenstva. Čoraz viac sa ukazuje, že pochopenie a riadenie funkcie týchto buniek môže byť kľúčové pre úspešnú liečbu neplodnosti a opakovaných potratov. Súčasný výskum prináša nádej pre tisíce párov, ktoré sa zúfalo snažia stať sa rodičmi, a otvára nové možnosti pre vývoj účinných terapií.