Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Náš tím

Náš tím

Bohatstvom nášho Centra klinickej imunológie a alergológie v Prešove a Sabinove sú ľudia, ktorí v ňom pracujú. Pekné čakárne, ambulancie, pohodlné objednávanie- to je len malý bonus. To hlavné je, aby Vaše zdravie bolo v tých najlepších rukách… Stanovili sme si vysoký cieľ. Robiť tú nakvalitnejšiu medicínu, neustále sa vzdelávať, byť stále aspoň o 1 krok pred ostatnými. V centre nášho snaženia ste Vy – pacient, ktorý sa nás obracia so žiadosťou o pomoc. Náš lekársky tím spolu so zdravotnými sestrami je pripravený Vám pomôcť.

V našom Centre klinickej imunológie a alergiológie je Vaše zdravie, a zdravie Vašich najbližších v tých najlepších rukách !

Akreditované pracovisko

Sme akreditované pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre  praktickú časť vzdelávania lekárov v odbore klinická imunológia a alergológia, ved. lekár: MUDr. Martin Lešťan