Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Online objednanie

Máte kartičku výhod?

Vstúpte do kartičkovej zóny

Objednajte sa online z pohodlia domova

Objednať sa

Pohodlné rezervácie kontrôl a prvých vyšetrení

Najbližšie zadávame hromadné termíny na mesiac  apríl posledný januárový piatok o 17,00

  • Nové termíny ( kontrolné a prvé vyšetrenia  ) sa hromadne zadávajú posledný piatok v mesiaci o 17,00 hod  –  stále 3 mesiace dopredu ( napr. koncom januára zadávame termíny na  apríl,…  etc).  Ak pacient zruší termín – tento uvoľnený termín sa objaví v systéme okamžite. Okrem tohto systému môžete na rezervácie využiť aj recepciu. Rezervačný systém Vás upozorní na blížiaci sa termín, umožní zrušenie či zmenu  rezervácie. Cez retervačný systém komunikujete so sestrou či lekárom, zadávate rôzne požiadavky či zasielajte dáta ( vrátane obrazového matwriálu)
  •  Kontroly. Existujú rôzne typy kontrôl:
  •  bežné kontroly na približne určený čas, ranné kontroly na poradie s nutnosťou dostaviť sa na recepciu 10 minút pred ordinačnou dobou,  kontroly na nadchádzajúci pracovný deň, ktoré sa zadávajú v predchádzajúci pracovný deň po 14. hodine ( v piatok  na pondelok, v pondelok na utorok, etc. ). Kontroly na nadchádzajúci pracivný deň sa  v Prešove posjytujú: pondelky pre Dr. Lešťana, v utorky pre Dr. Belvončíkovú, v stredy a v štvrtky pre Dr. Vojtušovú. V Sabinove v pondelky pre Dr. Belvončíkovú , v utorky a stredy pre Dr. Lešťana.
  • Ranné  časenky pre neobjednaných pacientov  sú zrušené, neobjednaní pacienti môžu dostať pred začiatkom ordinačných  hodín uvoľnený  termín po nedostavanom sa pacientovi na ranný termín na poradie alebo na iný zrušený termín.
  • Na ranné kontroly na poradie –  sa dá objednať u sestričky aj viac mesiacov dopredu. Podmienkou je potvrdenie termínu ráno pred začiatkom pracovnej doby, aby sme vedeli  zrušený termín ponúknuť náhradníkovi. Smutnou skutočnosťou je , že  cca 20-30 %  dopredu  objednaných pacientov  bez ospravedlnenia nepríde. Po 2 neospravedlnených nedostaveniach sa na rezervovaný termín bude pacient vyradený z našej starostlivosti .
  • Termíny na reprodukčnú imunológiu s konzultáciami 2 lekárov : kliknite TU.
  • Ak ste majiteľom “Karty výhod” termín si dohodnite so sestričkou vyplnením formulára, alebo telefonicky.
  • Dávame do pozornosti byť ošetrený v ktorejkoľvek ambulancii ( ak má napr. pacient kartu v Prešove, môže byť kedykoľvek vyšetrený v Sabinove a naopak). Možnosť vyšetrenia akýmkoľvek lekárom Centra ( sme jeden tím).
  • Pri online termínoch sa maximálne snažíme o dodržanie času vyšetrenia. Je nutné rátať s možnou dobou čakania okolo 60 minút, pri online časenkách je nutné rátať s dobou čakania do 100 minút.