Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Online objednanie

Máte kartičku výhod?

Vstúpte do kartičkovej zóny

Objednajte sa online z pohodlia domova

Objednať sa

Pohodlné rezervácie kontrôl a prvých vyšetrení

Najbližšie zadávame hromadné termíny na mesiac november  2018  posledný augustová   piatok o 17,00 (31.8 .)

V online  systéme sú prítomné  termíny od dnešného dňa až do konca októbra ( denne sa objavujú nové a nové termíny – tak ako sa  ľudia odhlasujú z termínov, či ako vznikne nový priestor na kontrolu  ).

 Nové termíny ( kontrolné a prvé vyšetrenia  ) sa hromadne zadávajú posledný piatok v mesiaci o 17,00 hod  –  stále 3 mesiace dopredu ( napr. koncom januára zadávame termíny na  apríl,…  etc).  Ak pacient zruší termín – tento uvoľnený termín sa objaví v systéme okamžite. Okrem tohto systému môžete na rezervácie využiť aj recepciu. Rezervačný systém Vás upozorní na blížiaci sa termín, umožní zrušenie či zmenu  rezervácie. Cez rezervačný systém komunikujete so sestrou či lekárom, zadávate rôzne požiadavky či zasielajte dáta ( vrátane obrazového materiálu)

  •  Kontroly. Existujú rôzne typy kontrôl:
  •  “predpoludňajšie – popoludňajšie kontroly” na približne určený čas
  • “ranné kontroly na poradie”( s dostavením sa na recepciu o 6.40 – 20 minút pred ordinačnou dobou- alebo s pohodlným potvrdením termínu v deň vyšetrenia   od 6,00   do 6,30   cez systém),
  • “kontroly na nadchádzajúci pracovný deň”. Táto kontrola slúži na rýchly termín hlavne pri náhlom zhoršení klinického stavu, ale aj pri inej potrebe rýchleho termínu/ napríklad ak lekár odporúča kontrolu, testovanie v danom termíne a pod /. Termíny sa objavia o 14,00 hodine ( v piatok na pondelňajší termín k Dr . Lešťanovi (PO) a k Dr . Belvončíkovej (SB), v pondelky na utorňajšie termíny k Dr. Lešťanovi (SB) a k Dr . Belvončíkovej (PO), v utorky na stredňajšie termíny k Dr. Lešťanovi (SB) a k Dr. Vojtušovej (PO), v stredy na štvrtkové termíny k Dr . Vojtušovej (PO). Je nutné rátať s čakacou dobou do 2 hodín.
  • Ranné  časenky pre neobjednaných pacientov  sú zrušené, neobjednaní pacienti môžu dostať pred začiatkom ordinačných  hodín uvoľnený  termín po nedostavanom sa pacientovi na ranný termín na poradie alebo na iný zrušený termín (  náhradníci )
  • Máte  akútne zhoršenie Vášho   stavu medzi plánovanými kontrolami  a   termín na nasledujúci pracovný deň už je obsadený?   Príďte ráno  pred 7,00  na recepciu, budeme sa  snažiť  Vás  vyšetriť čím skôr  medzi  plánovanými pacientami.

Smutnou skutočnosťou je , že  cca 20-30 %  dopredu  objednaných pacientov  bez ospravedlnenia nepríde. Po 2 neospravedlnených nedostaveniach sa na rezervovaný termín bude pacient vyradený z našej starostlivosti.

  • Termíny na reprodukčnú imunológiu s konzultáciami 2 lekárov : kliknite TU.
  • Ak ste majiteľom “Karty výhod” termín si dohodnite so sestričkou vyplnením formulára, alebo telefonicky.
  • Dávame do pozornosti byť ošetrený v ktorejkoľvek ambulancii ( ak má napr. pacient kartu v Prešove, môže byť kedykoľvek vyšetrený v Sabinove a naopak). Možnosť vyšetrenia akýmkoľvek lekárom Centra ( sme jeden tím).
  • Pri online termínoch sa maximálne snažíme o dodržanie času vyšetrenia. Je nutné rátať s možnou dobou čakania okolo 60 minút, pri online časenkách je nutné rátať s dobou čakania do 100 minút.