Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

LIF – vyšetrenie bunkovej imunity voči trofoblastu

LIF – vyšetrenie bunkovej imunity voči trofoblastu
17. februára 2017 Dr. Martin Lešťan

LIF – vyšetrenie bunkovej imunity voči trofoblastu

LIF test – rsp. MIF test (migračný inhibičný faktor). Tieto testy bunkovej imunity ženy voči trofoblastu a spermiám ( partnera, cudzím spermiám ) nám pomáhajú odhaliť možnú príčinu neplodnosti ženy. Toto vyšetrenie síce nepatrí do prvej voľby v diagnostickom procese neplodnosti ženy, ale v ojedinelých prípadoch nám môže byť nápomocné pri odhaľovaní príčin neplodnosti či včasného potrácania.

O čo sa vlastné jedná ?

V  našom spolupracujúcom  laboratóriu spoločnosti ADLA sa  nepriamo  vyšetruje  imunologická aktivita  bielych krviniek ženy  či už voči spermiám alebo trofoblastu (  inými slovami  – vyšetrujeme  či biele krvinky ženy bojujú proti  trofoblastu  či samotným  spermiám ).

Čo je to trofoblast a spermia ?

Spermie, mužské pohlavné bunky vám asi zvlášť netreba predstavovať. Veľmi stručne povedané k nekomplikovanému perirodzenému počatiu ich potrebujeme dostatočné množstvo, kvalitu a primeranú pohyblivosť – a čo je veľmi dôležité “priateľské” prostredie ženy. Týmto MIF testom sledujeme či biele krvinky ženy nadmerne nebojujú voči spermiám. U párov, kde sa pristupuje k umelému oplodneniu a využitiu techník vpravenia spermie priamo do vajička – sa vieme tejto nadmernej reaktivite ženy akoby umelo vyhnúť. Iná situácie je ale pri trofoblaste… Trofoblast sa nachádza na povrchu embrya počas vnútromaternicového vývinu. Z buniek trofoblastu sa neskôr vyvinie placenta a taktiež tieto bunky poskytujú výživu pre vyvíjajúce sa embryo. Trofoblast je teda vrstva, ktorá obklopuje embryo, jeho najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť uhniezdenie vajíčka do steny maternice a následne ho vyživovať. Ak imunita ženy nadmerne bojuje proti trofoblastu – môže to mať za následok neúspešnú graviditu.

Potrebujeme k vyšetreniu aj partnera ? 

Spravidla   áno. Pri komplexnom vyšetrení   potrebujeme   krv  ženy a spermie muža. V určitých prípadoch si vystačíme  len s krvou ženy – vtedy  vyšetrujeme  LIF – MIF   voči trofoblastu a  darcovským  spermiám.

Cena.

Cenu stanovuje spoločnosť ADLA, toto vyšetrenie je  hradené pacientom. Cena  od apríla 2017 : 40 EUR ( vyšetrenie bunkovej aktivity  voči trofoblastu aj spermiám).