Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Reflux – praktický workshop ( dychové cvičenia, masáže, rehabilitácia, strava)

Reflux – praktický workshop ( dychové cvičenia, masáže, rehabilitácia, strava)
27. mája 2022 Dr. Martin Lešťan

18.6. 2022 o 9.00 sa v Košiciach  uskutoční šesťhodinové školenie  pre pacientov s refluxom. Tento praktický workshop  je určený pre    pacientov s  refluxom. Okrem teórie  a pohľadu imunológa na reflux sa  dozvieme o stravovaní dospelých a detí s touto diagnózou, ale hlavne sa budeme učiť dychové cvičenia, automasáže a rehabilitačné techiky pri GERD.  Workhop  bude   pomerne dlhý a  je   určený pre dospelých účastníkov ( pacientov s refluxom a rodiča  dieťaťa s   refluxom ).

Okrem   jedinečných pohľadov  z  telocvične  na  centrum Košíc, občerstvenia  dostanete v písomnej forme materiály,  pomôcky  na  cvičenia doma a nezabudneme  ani na  zdravé  občerstvenie.

Prihlášky a  bližšie info na: bastion@bastion.fitness

Kedy: 18. jún 2022 od 9:00 (cca 6 hod.)
Kde: BASTION regeneračné centrum, Továrenská 8, 04001 Košice, trakt A, 5. posch.
Cena: 85,- EUR vrátane pomôcok, materiálov  a malého občerstvenia
Registrácia na: bastion@bastion.fitness ( tu dostanete aj ostatné info  – parkovanie, oblečenie, program,…. )

 

.