Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Pomáhame pri neplodnosti a opakovaných potrácaniach

Pomáhame pri neplodnosti a opakovaných potrácaniach
23. februára 2017 Dr. Martin Lešťan

Ako Vám môže reprodukčná imunológia pomôcť?

Až 10 -15  % všetkých  neplodností  a  neschopnosti donosiť plod   je zapríčinených imunologickými faktormi.  Naše pracovisko  v tímovej  spolupráci MUDr. Lešťana ,MUDr. Belvončíkovej a MUDr. Vojtušovej  – Vám ponúka najmodernejšie  diagnostické  metódy a liečebné zákroky ušité priamo na mieru.

Článok o reprodukčnej  imunológii a našom Centre

Kedy myslieť na vyšetrenie u nás?

 • Ak sa Vám nepodarí otehotnieť po roku nechráneného pohlavného styku
 • Po 2 spontánnych potratoch
 • Po dvoch a viacerých neúspešných IVF ( in vitro fertilizáciách ), alebo iných neúspešných metódach asistovanej reprodukcie ( KET, IUI)
 • Ak máte autoimunitné ochorenie a plánujete tehotenstvo

Vyšetrujeme  páry s problematickým otehotnením a ženy s neúspešnými graviditami.   Typickými   našimi p acientami sú   páry odoslané  z Centier asistovanej reprodukcie, z gynekologických a  urologických ambulancií, prípadne páry, ktoré s a rozhodli o vyšetrenie samostatne. Osobitnou kapitolou sú páry pred kroykonzerváciou spermií alebo vajíčok prevažne z dôvodu onkologickej diagnózy (pred chemoterapiou, ožarovaním, operáciou).

Reprodukčná imunológia - trocha teórie

Čo vlastne znamená reprodukčná imunológia?

Dobre fungujúci imunitný systém ( IS )    toleruje ba aj ochraňuje  embryo v tele matky, hoci   novovznikajúci život   je   pre IS spočiatku  cudzím fakt

orom. Je  to  krásny proces, keď  IS matky v období tehotenstva nielenže neútočí  na ľudský plod, ale   ho aj obraňuje.  Ak ale  IS  nepracuje celkom správne, tak   môže napádať   embryo a  spôsobovať  opakujúce sa potraty . A tu je pole  pôsobnosti pre  reprodukčnú imunológiu, odbor  ktorému sa v našom Centre  s pokorou   venujeme.Nie za každou  neplodnosťou  –   či potratom  sa skrýva imunopatológia… Je úlouhou   gynekológa či urológa , aby  vylúčil anatomické, hormonálne, infekčné  príčiny. Nutné je myslieť aj na genetiku, hematologické  či endokrinologické príčiny. Sučasne  je ale nutné myslieť aj na   imunologické príčiny. Patria sem niektoré následky chronických zápalov, imunopatologické stavy vedúce k sterilite alebo infertilite, autoimunitné ochorenia ovplyvňujúce zdravie matky aj plodu, alebo alergie. Alergoimunologické centrum  sa špecializuje v odbore reprodukčná imunológia ako jedno z máls zdravotníckych centier na Slovensku.

Vaše zdravie je príliš cenné nato, aby ste ho nezverili tým najlepším…..

Vyšetrenia u ženy:

Realizované vyšetrenia u ženy:

 • vstupné vyšetrenie, analýza doteraz vykonaných vyšetrení a cielené vyšetrenie  podľa kliniky (alergologické, imunologické vyšetrenie,…)
 • základný imunologický profil (krvný obraz + diferenciálny leukogram, základné  parametre špecifickej a nešpecifickej humorálnej imunity)–intracelulárne cytokíny (INF -gama, TNF – alfa, IL-2,IL-4..)
 • rozšírená prietoková cytometria ( NK  bunky,  Treg, … )
 • – prítomnosť protilátok  voči spermiám, vajíčkam,  a zona pellucida
 • uterinné NK bunky
 • postkoitálny test
 • autoprotilátkový profil vrátane protilátok proti štítnej žlaze
 • – vyšetrenie autoprotilátok   na vylúčenie  antifosfolipidového syndrómu
 •   a mnoho iných personalizovaných vyšetrení  vrátene  genetických polymorfizmov so zameraním na reprodukciu, trombofilné stavy, intolerancie a podobne
 • Každá pacientka je jedinečná a taký je aj  náš prístup…..

Vyšetrenia u muža:

Realizované vyšetrenia u muža:

 • vstupné vyšetrenie, analýza doteraz vykonaných vyšetrenií a cielené vyšetrenie  podľa kliniky (alergologické, imunologické vyšetrenie,…)
 • kvalita ejakulátu (počet spermií, leukocytov, vitalita spermií, integrita akrozómu, prítomnosť intraakrozómového proteínu)
 • prítomnosť autoprotilátok naviazaných na spermie v ejakuláte (IgA, IgG)
 •  prítomnosť autoprotilátok v seminálnej plazme
 • postkoitálny test
 • genetické polymorfizmy  so zameraním nielen na reprodukciu
 • skríning autoprotilátok pri celiakii
 • hladina vitamínu D
 • vyšetrenia  podľa potreby (  infekčné príčiny- STD, potravinová hypersenzitivita, alergické ochorenia,…… )
 • nutričné poradenstvo a vyšetrenie nutričnou špecialistkou
 • zabezpečenie urologického konzília
 • a mnohé iné personalizované postupy

Ideálne  je vyšetrenie páru v našom Centre…..

Stanovenie diagnózy a terapia

Stanovenie diagnózy a  terapia
 • Po  tímovom zhodnotení laboratórnych  výsledkov sa každému páru  stanoví  individuálna liečba šitá na mieru . Niekedy  postačí   vyšetrenie a liečba len jedného z páru, mnohokrát ale potrebujeme  liečiť oboch partnerov
 • injekčná aj infúzna liečba  sa podáva na našom pracovisku
 • počas liečby monitorujeme jej účinok a podľa laboratórnych vyšetrení ju pravidelne   tímovo  upravujeme. Nie vždy  je tento proces ľahký a priamočiary, častokrát sa za neplodnosťou  skrývajú rokmu ukryté nedolečené zápaly, či neodhalené  diagnózy
 • sledujeme pacientky aj počas gravidity a pravidelne upravujeme liečbu

Alergoimunologické centrum- Váš partner pri ceste za zdravím

Príklady liečebných postupov

V  určitých prípadoch imunitný systém ženy  je príčinnou  neúspešného tehotenstva.   Ako príklad uvediem situáciu, keď  imunitný systém napáda  zahniezdené embryo  a nedovolí mu  sa ďalej vyvíjať…. Po  dôkladnej diagnostike   máme  k dispozícii aj túto liečbu:

Kortikoidy

 •  v   primeranej dávke   potláčajú nepriaznivú   imunitnú odpoveď  a umožňujú  plodu sa vyvíjať. Pri ich užívaní znižujú  produkciu placentárneho TNF alfa, ovplyvnůjú aj cirkulujúce aj maternicové NK bunky
 • Imunoglobulíny

 •  k  dispozícii máme jednak  formu  podávanú do svalu, jednak  do  žily.  Sú akousi ochranou  plodu pred   útokmi  imunitného systému ženy. Ich podávanie  má svoje pravidlá, indikačné obmedzenia, ktoré tímovo posudzujeme.

Intralipidy

 • Intralipid je sterilná tuková emulzia ( frakcionovaný sójový olej, lecitín, glycerín )
 •     majú s chopnosť   potláčať   nadmerne  aktivovaný  imunitný systém ženy  útočiaci    proti plodu majú teda  pozitívny efekt na implantáciu zárodku a udržanie gravidity
 • podávame ich intravenózne ( do žily )- doba podania v našom Centre je cca 90 minút – pomalá i.v. infúzia
 • prínos u sterilných žien  s prevahou Th1 fenotypu, znižujú  produkciu  embryotoxických   cytokínov,zabraňujú aktivácii NK buniek
 • optimálny účinok dosahujú  pred vzostupom hladiny progesterónu, dobré výsledky máme pred zákrokmi  v Centrách asistovanej reprodukcie ( embryotransfer,… )
 • Intralipidy sme začali v našom Centre podávať od roku 2014

Vaginálny progesterón

 • dôležitá úloha pri udržaní gravidity
 • tlmí nárast Th1/TH17 aktivity a podiela sa na tlmení NK aktivity ,   zvyšuje ochranné prvky pre udržanie gravidity ( TH2, Treg,…)
 • podávanie  u potrácajúcich žien spravidla  do III. trimestra

Nizkomolekulárne heparíny a kyselina acetylsalicylová

 • prevencia mikrotrombóz ako aj   imunomodulačné pôsobenie

Inhibítory PDE – Pentoxyfilín

 • zvyšujú proetok krvi cievnym riečiskom maternice
 •  vplyv na  nadmerný zápal (znižujú tvorbu  TNF alfa a IL 2,  vlyv na  autoreaktívne lymfocyty

Iná liečba

 • liečba šitá na mieru
 • antialergická, imunomodulačná,  transfer  faktor, enzymoterapia, vitamínoterapia, ….
 • výživové poradenstvo v spolupráci  nutričného špecialistu…

Každý pacient je iný. Na základe  podrobných vyšetrení  a zhodnotenia  klinického stavu tímovo  ordinujeme liečbu – ktorú pravidelne prehodnocujeme

Cenník

Cenník výkonov:

Konzultácie na základe žiadosti pacienta s príplatkom za nadštandard *
Prvá konzultácia   a návrh  vyšetrení  v tímovej spolupráci  min.2 lekárov v prešovskom Centre pre jednotlivca  alebo pár  na základe žiadosti pacienta (doplatok za nadštandard)viď aktuálny cenník
Prvá konzultácia  v košickom reprodukčnom centre Gyncareinformujte sa v Gyncare
Kontrolná konzultácia  po predchádzajúcom zhodnotení výsledkov  min.  2 v lekárov   v prešovskom Centre pre jednotlivca  alebo pár na základe žiadosti pacienta (doplatok za nadštandard)viď aktuálny cenník

viď aktuálny cenník

kontrolná  konzultácia  v košickom reprodukčnom centre Gyncareinformujte sa v Gyncare
písomná – telefonická kontrolná  konzultácia na žiadosť pacienta v tímovej spolupráci  min.2 lekárovviď aktuálny cenník

 

Laboratórne vyšetrenia
ŽENA:
Základný imunologický  profilhradený  zdravotnou  poisťovňou
Intracelulárne cytokíny  (8 parametrový INF g, IL4, TNF alfa, IL2..)cena Medirex
Rozšírená prietoková cytometria s NKhradená  zdravotnou  poisťovňou
Skríning autoprotilátok vrátane anexínu, reprodukčných  autoprotilátokhradená  zdravotnou  poisťovňou
Antifosfolipidový syndrómhradený  zdravotnou  poisťovňou
AMH (anti-Mullerov hormón)cenník Medirex
Hladina 25- (OH) vitamínu Dhradená  zdravotnou  poisťovňou
Reprodukčné autoprotilátky ( proti – spermiám, ováriám, zona pellucida ,… ))hradené  zdravotnou poisťovňou
Iné vyšetrenie  podľa  potrebyinformácia pri vyšetrení
MUŽ:

kvalita ejakulátu (počet spermií, počet leukocytov, vitalita spermií, integrita akro- zómu, prítomnosť intra-akrozomálneho proteínu v spermiách)- SPERMFLOW

cennik Medirex
Prítomnosť autoprotilátok   naviazaných na spermie  a v seminálnej plazmehradené poisťovňou
Iné vyšetrenia  podľa kliniky ( alergologické, imunologické , autoprotilátky, D vitamín,…)informácia pri vyšetrení

*Konzultácie v rámci reprodukčnej imunológie podľa našich skúsenosti odporúčame vykonávať v tímovej spolupráci aspoň 2  lekárov, odporúčania vyšetrení a  analýza výsledkov  prebiehajú  v tímovej spolupráci mimo  ordinačných  hodín  vyhradených pre prácu s pacientom a sú časovo náročné. Výhodou je, že pri kontrolnej konzultácii  sú  nielenže výsledky  už spracované, ale je tímovo navrhnutý aj postup. Na žiadosť pacienta  ich preto vykonávame v inom- upravenom režime za poplatok za nadštandard. K týmto  vyšetreniam je možné využívať aj klasické termíny prvých a kontrolných vyšetrení bez poplatku, ktoré budú realizované v štandardných termínoch 1  lekárom, rovnako je potrebné si vyhradiť samostanú kontrolu aj pre druhého jednotlivca z páru. *

C. Liečba
Kortikosteroidyna lekársky predpis
Intramuskulárne a intravenózne imunoglobulínyv rámci indikácii SPC na lekársky predpis – inak za úhradu
Intralipidy (LipoPLus, Intralipid 20%)podľa ceny uvedenej v aktuálnej kategorizácii. (Tieto preparáty nie je možné predpísať na lekársky predpis)
Podanie 1 infúzie intralipiduviď aktuálny cenník
Ináinformácia pri vyšetrení

V čom sme iní?

 • tímovosť  –  diagnostiku aj liečbu prevádzame   zásadne  po odkonzultovaní min. 2 lekárov   ( Dr.Lešťan –   Dr . Belvončíková- Dr. Vojtušová )
 • sme členmi  Pracovnej skupiny pre reprodukčnú imunológiu ČSAKI
 • konzultácie   –   ťažšie stavy konzultujeme  aj so zahraničnými pracoviskami
 • garancia presných výsledkov  – zabezpečením  ideálneho odberu, transportu a spracovania biologických vzoriek
 • možnosť vyšetrenia priamo  v  spoločnosti Gyncare ( prítomnosť gynekológa, urológa, laboratória  v jednej  budove )….
 • odberová miestnosť pre mužov jednak v Prešove, jednak  v dizajnovej  miestnosti spoločnosti Gyncare….
 • sledujeme novinky a zabezpečujeme tie najmodernejšie diagnostické a terapeutické možnosti pre našich pacientov.
 • spolupracujeme s viacerými  laboratóriami s cieľom zabezpečiť tie najpresnejšie  výsledky. Mnoho metodík je  stále veľmi závislých od ľudského faktoru ( stanovenie autoprotilátok vo flourescenčnom mikrokroskope, vyšetrovanie  ejakulátu … ), preto  vyberáme pre našu spoluprácu erudovaných  partnerov.
 • medzinárodné skúsenosti  – vzdelávame sa, okrem účasti na kongresoch a odborných aktivitách z odboru  reprodukčnej imunológie sa  zúčastňujeme stáži v zahraničí

Objednanie

Objednajte sa na vstupné vyšetrenie 24 hodín denne…

Môžete sa na  prvé vyšetrenie objednať hoc aj o polnoci?A prečo nie?Okrem online objednania cez našu stránku, existuje aj možnosť telefonického objednania sa . Stačí zanechať odkaz na tel.čísle  051/7581544  a naša pracovníčka Vás bude skoro kontaktovať.. 

Ako postupovať?

 • objednajte sa online 24 hodín denne  (  zaškrtnite možnosť REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA v prípade, že máte záujem o nadštandardné služby* )
 • objednajte sa telefonicky zanechaním odkazu 24 hodín denne  : 051/7581544 ( zanechajte odkaz REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA* )
 • objednajte sa osobne na našich recepciách

*Okrem  nadštandardných  služieb – je   možné využívať aj klasické termíny prvých a kontrolných vyšetrení bez poplatku, ktoré budú realizované v štandardných termínoch 1  lekárom bez nadštandardných služieb- v tomto prípade, je potrebné po prvom vyšetrení  si rezervovať 2 klasické  kontrolné vyšetrenia, keďže spracovanie  výsledkov je časovo náročné, rovnako je potrebné si vyhradiť samostatnú kontrolu aj pre druhého jednotlivca z páru.*

 • pri kontrolách  máte  niekedy v odporúčaniach  – konkrétne situácie keď  sa máte dostaviť na kontrolu ( pozitívny teh. test,   zachytenie akcie srdiečka plodu,   termíny pred  zákrokmi asistovanej reprodukcie,  …. ) –  dohodnite si so zdravotnou sestrou   telefonicky, alebo cez   náš rezervačný systém rýchlu kontrolu či konzultáciu

Kontrolné vyšetrenie  môžete absolvovať aj nadiaľku – telefonicky .

Tešíme sa na Vás a urobíme maximum pre Vaše zdravie.