Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Patrí atopický ekzém do rúk imunoalergológa?

Patrí atopický ekzém do rúk imunoalergológa?
3. apríla 2018 Dr. Martin Lešťan

Patrí atopický ekzém do rúk imunoalergológa?

článok MUDr.Lešťana  uverejnený  na  stránke www.pravdyoatopii.sk  : https://www.pravdyoatopii.sk/clanok/21-patri-atopicky-ekzem-do-ruk-imunoalergologa

Atopický ekzém (AE, nesprávne aj exém) je dlhotrvajúce neinfekčné zápalové ochorenie.

Definícia, príčiny vzniku a štatistika

Za hlavnú príčinu vzniku AE sa podľa dnešných poznatkov považuje porucha epitelovej kožnej bariéry. Druhotnou príčinou je neprimeraná imunologická odpoveď organizmu. Atopický ekzém nie je len jedno dobre definované ochorenie. Je to ochorenie mnohých tvárí a podôb.

Sú ekzémy, kde je v popredí hlavne porucha kožnej bariéry. V iných prípadoch sú typické rozličné poruchy imunitného systému (IgE senzibilizácia, poruchy bunkovej imunity,  autoimunita, zvýšená citlivosť na infekcie). A aby sme to mali ešte o čosi zložitejšie, mnohokrát  sú v etiopatogenéze (príčinách vzniku) prítomné najrozličnejšie kombinácie imunologických porúch s poruchami kožnej bariéry. AE je aj súčasťou rôznych syndrómov vrátane veľmi  závažných porúch a primárnych porúch imunity. Na tomto mieste ale musím  zdôrazniť, že hoci sa ekzém nazýva atopickým, nie každý ekzém má atopickú príčinu (cca 40  %  detí a 10 % dospelých).

Atopický ekzém je CHRONICKÉ A NEINFEKČNÉ ZÁPALOVÉ OCHORENIE KOŽE.

Atopický ekzém je výsledkom kombinácie viacerých imunologických porúch.

Prečo práve moje dieťa?

O tom, či budem mať AE, alebo budem  celý  život len latentným “spiacim” atopikom, rozhodujú dve veci. Tou prvou je genetická predispozícia (gény pri procesoch v koži a gény pre atopiu ). Tou druhou sú najrozličnejšie vonkajšie a vnútorné faktory (alergény, potraviny, dráždivé látky, hormóny, infekcie, stres, psychika,..). Samotná  genetická predispozícia k spusteniu ochorenia nestačí. Hoci bez nej sa ochorenie u človeka neprejaví.

PRÍČINOU ATOPICKÉHO EKZÉMU JE KOMBINÁCIA GENETICKEJ PREDISPOZÍCIE A VONKAJŠÍCH ALEBO VNÚTORNÝCH FAKTOROV. NIKDY NEEXISTUJE  LEN JEDNA PRÍČINA.

Štatistika

AE trpí cca 17 % populácie, z toho 20 až 30 % dojčiat. Atopický ekzém u detí v predškolskom veku sa prejavuje 10 % a asi 2-3 % dospelých. Čo je ale fascinujúce, že až viac ako 50 % všetkých AE prepukne u detí v dojčenskom veku. Preto sa práve na  toto vekové obdobie musíme zamerať najviac.

Atopický ekzém sa najčastejšie vyskytuje u dojčiat.

Atopia, alergia, atopický pochod, senzibilizácia

Pojmy atopia a alergia sa často zamieňajú. Atopia je genetická predispozícia – tendencia  k tvorbe špecifikých IgE na nízke dávky alergénov. Alergia, to už sú klinické prejavy ochorení (ekzém, astma, alergická nádcha, potravinové alergie,…). Nárast výskytu alergických ochorení enormne stúpa. Predpokladá sa, že o pár rokov bude na nejakú formu alergie trpieť každý druhý človek  Európy. Formy alergie sa významne líšia od veku človeka. Kým u malých detí  dominuje potravinová alergia a atopický ekzém, u dospelého jedinca  je v popredí  priedušková astma a hlavne alergická nádcha. Postupný výskyt alergických prejavov v závislosti od veku sa nazýva alergický (atopický) pochod.

MEDZI ATOPIOU A ALERGIOU JE ROZDIEL. ATOPIA JE GENETICKÁ PREDISPOZÍCIA, ALERGIA JE KLINICKÝ PREJAV – OCHORENIE (EKZÉM, ASTMA, POTRAVINOVÁ ALERGIA…)

Prvé kroky tohto pochodu začínajú najčastejšie po treťom mesiaci života dojčaťa.  V tomto období sa objavujú potravinové alergie a ekzém.  Práve toto obdobie je veľmi zásadné pre ovplyvnenie priebehu alergií v neskoršom živote. A práve v toto obdobie je  dôležité, aby bolo dieťa riadne vyšetrené alergo-imunológom.

Prejavy  potravinových alergií a ekzému  sa časom môžu zmierniť, najmä z potravinových alergií majú mnohé deti tendenciu  „ vyrásť“.  V predškolskom veku  začína  prudký nárast astmy a alergickej nádchy.  Je preto dôležité pozerať sa na dieťa s ekzémom či potravinovou alergiou, ako na možného budúceho alergika s postihom dýchacích ciest.

Alarmujúci je nárast alergií u detí. Podľa českých údajov bol v roku 1996 výskyt ekzému  u 4,3 % detí , v roku  2011 to už bolo u 11,5 % detí.   Podobné nárasty počtu ochorení  pozorujeme aj u alergickej nádchy ( 6,1 % v roku 1996, 14 %  v roku 2011 ), či astmy (3,8 % v 1996 , 10 % v roku 2011).

Odborníci  sa  zamýšľajú nad dôvodmi tohto celosvetového nárastu alergií. Nárast  do určitej miery  ovplyvňuje aj dedičnosť.  Pri  jednom rodičovi s atopiou je  pravdepodobnosť   splodenia  atopika  nad 75 %,  pri  jednom rodičovi s atopiu  je šanca na atopiu u dieťaťa okolo 50 % . Ale aj ak obaja rodičia nie sú atopikmi, je pravdepodobnosť atopie u dieťaťa   od 12-20 %. Hoci genetika  má  pri vzniku alergií určite nezastupiteľný význam,  hlavný problém je inde. Tým hlavným  faktorom  nárastu počtu alergických  ochorení je jednak náš spôsob  života, ako aj nepriaznivé  faktory prostredia.  V nasledujúcej tabuľke  sú vymenované predpokladané  faktory, ktoré ovplyvňujú nárast  alergických ochorení :

•    Hygienická hypotéza – westernizácia

•    Čas strávený v interiéroch

•    Skoré  včlenenie do kolektívu

•    Zmena infekcií (baktérie – vírusy,…)

•    Vysoká čistota

•    ATB, vakcinácie, zmena priebehu  ochorení

•    Chemizácia vonkajšieho prostredia, dieslové motory,..

•    Zmena stravovacích návykov (konzervancia, aditíva, iné potraviny, exotické potraviny, geneticky modifikované potraviny, spôsob úpravy potravín )

Atopická dermatitída (ekzém) je multifaktoriálne ochorenie: nikdy nemá len jednu príčinu. Preto je jej liečba komplikovaná a patrí do rúk odborníkov.