Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Naše prednášky na Martinských dňoch imunológie

Naše prednášky na Martinských dňoch imunológie
15. apríla 2018 Dr. Martin Lešťan

V dňoch 11.4.2018 – 13.4.2018 sme sa všetci zúčastnili na Martinských dňoch imunológie –  kongresu s medzinárodnou účasťou. Počasie vyšlo na jedničku, prednášky sa vydarili, naše vedomosti sú  zase o čosi  obšírnejšie….

Naše prednášky:

  • Aj malými cestami sa dá dostať k veľkým cieľom    (Belvončíková, Lešťan, Vojtušová )  … téma týkajúca sa prieduškovej astmy
  • Manažment párov  s poruchami plodnosti   v kontexte polymorfizmu  MTHFR génu (Lešťan,Belvončéková, Kazimírová, Lešťan, Páleniková,Vojtušová )…. téma  týkajúca sa reprodukčnej  imunológie

Predsedníctvo MUDr. Lešťana  v bloku  reprodukčnej imunológie :

11:30 – 12:30   Reprodukčná imunológia

Predsedníctvo: Žaneta Dzurillová, Martin Lešťan
– Martin Lešťan, Slávka Belvončíková, Adriana Kazimírová, Judita Páleníková (Prešov, SR): Manažment párov s poruchami plodnosti v kontexte polymorfizmu MTHFR génu.    20´

– Kinga Szabóová, Elena Tibenská (Brstislava, SR): Význam stanovenia intracelulárnych cytokínov pri poruchách reprodukcie z pohľadu veku.    15´

– Žaneta Dzurillová, Martin Dzurilla (Nitra, SR): Sledovanie dynamiky T- regulačných lymfocytov v periférnej krvi u tehotných žien s poruchou plodnosti na imunointervenčnej liečbe.    15´