Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Decembrový rozhovor

Decembrový rozhovor
4. apríla 2017 Lenka Zummerová

Decembrový rozhovor s MUDr. Martinom  Lešťanom, vedúcim lekárom Centra

 • Do konca roku 2014   ostáva  už len pár dní. Ako by si  zhodnotil končiaci sa rok ?

Rok 2014  bol rokom dynamickým, plným práce, kolotočom nikdy sa nekončiacich povinností. V roku 2014 sme rozšírili a  zrekonštruovali Alergoimunologické centrum v Prešove na Jurkovičovej ulici, venovali sme sa  klinickým študiám, zaviedli sme nové vyšetrovacie  metódy  do našej praxe, čelili sme výzve   zložitých pacientov z celého Slovenska, publikovali sme   články do časopisov, boli  sme  spoluautormi  odborých kníh – publikácií, zorganizovali sme v poradí už  desiaty   ročník klimatického pobytu  pre našich pacientov  v Chorvátsku, prednášali sme na odborých podujatiach….

 • Nuž , výpočet   aktivít je  dlhý, stíhali ste   sa venovať   naplno aj   bežnej ambulantnej činnosti ?

Pacient  je u nás  na prvom mieste. Veď   všetky naše aktivity smerujú ku kvalitnej  nadštandardnej starostlivosti o  chorého   človeka. Pravdou ale je,   že  v roku 2014 sa  stalo pravidlom   odchádzať z práce v neskorých  večerných hodinách.,  či venovať sa práci aj  počas   víkendov a voľných dní. Klinické  štúdie,  písanie   odborných textov , edukačné  aktivity –   toto všetko   sa odohrávalo po skončení ordinovania.

 • Prečo ste sa pustili  do rekonštrukcie prešovského Centra ?

Hlavným dôvodom  bolo  rozšírenie  odberových priestorov a priestorov pre podávanie infúznej liečby. Terajší stav je optimálny. Máme  možnosť súbežne podávať infúznu liečbu   naraz  dvom pacientom, pričom tretí môže  absolvovať odber krvi a  ďalší  v tom istom čase  môže  podstupovať inhalačnú liečbu,   štvrtý pacient  môže podstupovať  záťažovú spirometriu, piaty   sa v tom čase  môže testovať alergénmi a   ďalší   môže v tom istom čase byť na recepcii a vybavovať si napríklad recepty. Pred rekonštrukciou  takáto situácia nemohla nastať a pacienti  dlhšie čakali na jednotlivé procedúry. Prestavbou sme  aj zlepšili pracovné podmienky pre zdravotné sestry – väčší priestor, viac priameho svetla, optimálny teplotný komfort. Kým predtým  takéto optimálne  podmienky  mala  sabinovská ambulancia, tento rok sa  dočkal aj Prešov

 • Mali ste  v roku 2014 komplikované prípady ?

Zaujímavé je, že  každý rok je trochu iný. Jednotlivé diagnózy akoby  mali tendenciu sa nakopiť. V roku 2014 to napríklad bolo nakopenie  sa diagnóz  pacientov s  vrodenými imunodeficitmi. Spomeniem  2 pacientov s vrodenými poruchmi komplementu, či  2 deti s   autoinflamatórnym  ochorením. Zložitých prípadov bolo ale viac – závažné potravinové alergie, poruchy plodnosti, opakované potrácanie, úporné herpetické výsevy, onkologických pacientov…. Je veľkým záväzkom, že mnohí  títo pacienti sú odosielaní cielene ku nám od iných  kolegov, či tá  skutočnosť, že títo pacienti sú z celého Slovenska.

 • Aká  je hlavná prednosť Vášho centra?

Jednoznačne tímovosť. 4 atestovaní imunoalergológovia, ktorí dávajú hlavy  dohromady, vzájomne sa radia…. Pravidlom sú u nás   spoločné konzília, kde si   vzájomne preberáme a konzultujeme našich pacientov. Pacient ani mnohokrát nevie, že  nad  jeho výsledkami, nad jeho ťažkosťami  sa  zamýšľa  viac hláv. Každý z lekárov pritom je  väčším špecialistom na tú – ktorú oblasť imunoalerglógie.

 • A otázka na telo… aká je  hlavná slabosť Centra ?

Hmm, asi nedostatok času.  Na  taký veľký nápor pacientov by sme potrebovali , aby  deň mal aspon 40  hodín. Ale vážne –   mnohé  veci  by   sa mohli zlepšiť. Pracujeme na  zlepšení online objednávkového systému,  trápia   nás  prepadnuté termíny lajdáckych pacientov, ktorí sa  zabudnú odhlásiť z termínu a  blokujú pritom  miesto  inému človeku. Máme rezervy  v komunikácii hlavne niektorých zdravotných sestier s pacientami.

 • Spomínaš objednávanie pacientov. Všimla som si, že častokrát  sú najbližšie voľné termíny  dosť vzdialené. Čo ak potrebujeme  vyšetrenie skôr?

Objednávaniu pacientov, ich komfortu  venujeme v našom  Centre  veľkú pozornosť. Systém sa snažíme  zdokonaľovať, ale je to náročný proces – keďže  pacientov je veľa  a stále ich pribúda. Pre nás je dôležitá zásada, že pacient sa musí vedieť na vyšetrenie k lekárovi dostať  vždy keď to jeho  zdravie vyžaduje. Preto okrem   rezervovaných termínov  na  určitý čas  ( či  online objednaných, či cez recepciu), existuje aj možnosť ranných časeniek. Tieto umožňujú, že  každý môže  prísť na kontrolu   – aj keď nemá dopredu rezervovaný čas.  Alergológia a  imunológa je totižto akútny odbor. Dieťa s  astmatickým záchvatom, akútne opuchnutý  alergik  musí  mať možnosť byť vyšetrený okamžite. Ranné časenky ale majú jednu veľkú nevýhodu – čakanie v čakárni. Nikdy  totižto dopredu nevieme, koľko pacientov   ráno si príde časenku vyzdvihnúť. Preto je pre nás  –  zdravotníkov , ale aj pre Vás pacientov  najpohodnejšie mať rezervovaný čas vyšetrenia.

 • Ďašou háklivou  témom sú poplatky. Aký je Tvoj  názor na poplatky u lekára?

Okrem toho, že som lekár – som aj obyčajný  človek a  z času na čas aj pacient. Viem ako ma  zamrzela situácia v nemenovanej nemocnici, keď  si od mojej vyše 80  ročnej mamy toto zariadenie vynucovalo poplatok za poplatkom. Ideš  na vyšetrenie k ortopédovi  –  najprv  zaplať poplatok, pošle  ťa lekár na  RTG  – opať najprv   zaplať poplatok,  následne ideš na odber krvi – opäť plať atď. Toto nie je cesta…. Poplatky musia byť jasne   definované, prehľadné a  zdravotná starostlivosť nesmie byť podmieňovaná  poplatkom. U nás  nikdy nedovolím, aby   pacient bol nútený platiť, len aby sa dostal k zdravotnej starostlivosti.  Na strane druhej  za nadštandard, za  služby navyše  sú poplatky namieste. Uvediem príklad. Potrebuješ , aby Ti  lekár  zaslal  domov recept  prvou triedou? Pre  zdravotnícke zariadenie  to znamená,  nachystať Ti recept  do obálky, isť s obálkou na poštu… poplatok je namieste. Alebo   potrebuješ nadštandard vo forme  –  prednostných vyšetrení, zdarma inhalácií, zvýhodnených cien poisťovňou nehradených procedúr? Opäť   je namieste poplatok. Viac ako poplatky ma trápia iné úhrady pacientov….

 • Aké?

Úhrady  za  zdravotnú starostlivosť, ktorú  nepreplácajú zdravotné poisťovne. Uvediem príklad  – meranie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu u astmatikov. Toto vyšetrenie patrí v dnešnej dobe podľa môjho názoru k štandardu diagnostiky a monitorovania astmy. Poisťovne ho  z neznámych dôvodov neuhrádzajú a  teda    toto vyšetrenie platí pacient. Srdce mi stíska, keď  z finančných dôvodov   si toto vyšetrenie nemôže  dovoliť uhradiť pacient. Priznám sa, že mnohokrát som   ho za pacienta uhradil sám. Ekonómka si ale ťuká na čelo, keďže   za prístroj, za   náplň a servis musíme platiť  a  každé neuhradené vyšetrenie nám vyrába stratu…. Alebo inhalačné procedúry.  Poisťovne nám ich nehradia, hoci  – niekedy  vedia  pacientovi vrazne zlepšiť  jeho zdravotný stav a skrátiť jeho ochorenie. Alebo počty testovaných alergénov. Jedna z poisťovní sa rozhodla, že  pacientovi uhradí maximálne 18  alergénov za rok … a   čo ak si jeho zdtavotný stav   zaslúži   vyšší počet  ( potraviny… ) ?

Nie  poplatky za prednostné vyšetrenie, ale  neuhrádzanie  potrebnej  starostlivosti je  problém….. Reflektor namierený na zdravotníkov mnohohrát slúži len za   zastretie  tmavého kúta v našom zdravotnictve, v ktorom sa pod  rúškom tmy ….

 • Obráťme list, vedel by si  2-3 vetami charakterizovať aktivitu  svojich kolegov – lekárov  v  roku 2014?

No veru neviem, či sa to  prár vetami vôbec dá….

Začnem MUDr. Belvončíkovou. Okrem super starostlivosti o dospelých pacientov sa táto vynikajúca odborníčka  v roku 2014 rozhodujúcou mierou zaslúžila o zdárny chod klinických štúdií. Pre veľký nápor práce  nebolo zriedavosťou ocdádzanie z práce v neskorých večerných hodinách, či dokonca  práca   cez víkend.

MUDr. Vojtušová. Výborná detská imunoalergologička, ktorá okrem tímovej práce nad našimi pacientami sa  v roku 2014 venovala klinickým študiám, ale  aj publikačnej činnosti. Aj vďaka nej je  meno nášho pracoviska natrvalo v mnohých odborných publikáciach.

MUDr. Spišák.  Som veľmi rád, že  už 10 rok nám pomáha so sabinovskými   dospelými pacientami. Vďaka nemu majú aj  sabinovčania  možnosť isť na vyšetrenie vo večerných hodinách.

Tu by  som   mal  končiť, ale nada mi nespomenúť aj našich partnerov  – zdravotné sestry.

V mojich očiach    sú to rovnocenní  partnermi v starostlivosti o pacientov.  Spomeniem najmä vrchnú sestru – Martu Tallovú, ktorá nieleže organizovala prácu v oboch ambulanciách, ale bolo  ochotná  sa vzdelávať a pomáhať lekárom  aj v študijno edukačných    aktivitách . Nedá mi nespomenúť jej aktívnu účasť   pri pobyte našich pacientov pri mori, vzdelávanie  v Berlíne, Budapesti či Prahe., školy  astmy pre pacientov. Poďakovanie ale  samozrejme patrí  všetkým zdravotným sestrám.

 • Plány na rok 2015?

Hovorí sa, že povedz svoje plány a rozosmej Pána Boha…. Pokračovať. To je to  správne  slovo. Nevieme, akých pacientov   nám nadelí osud.  Radi by sme ale tímovo sa o nich čo najlepšie postarali. Radi by sme napredovali  v  problematike potravinových alergií,  rozšírili naše postupy najmä v  expozičných testoch. Urobili  ďalší krok v reprdukčnej imunológii,

zamerali  cielenejšie sa na pacientov  s imunodeficitmi. Zlepšili  prístrojové vybavenie, zmodernizovali  online objednávanie . Plánov je veľa,  hlavne  nech   nám slúži zdravie, nech sme ako tím  súdržní a nech nás   zlí ľudia   zďaleka obchádzajú….

 • A na záver rozhovoru  Ťa poprosím o odkaz pacientom.

Pacientom  želám v roku 2015 veľa zdravia. Zdravie nie je totiž fráza, je to veľký dar, o ktorý sa  máme  celoživotne  starať a  chrániť si ho. Zdravým  životným štýlom,  správnym stravovaním, ale aj  udržiavaním dobrej psychickej kondície. Nech teda láska, harmónia a prajnosť vytlačia z nás všetkých zlobu, závisť a zlé myšlienky…. A  ak to zdravie  predsa len trochu  začne  pokrivkávať,  tak   Vám želám  múdrych, dobrých a  empatických zdravotníkov.

Za rozhovor ďakuje Ady Kupková