Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Januárové poohliadnutie

Januárové poohliadnutie
4. apríla 2017 Lenka Zummerová

Pomaličky sa rozbieha rok 2014. Je až na neuverenie ako rýchlo naskakujú číslice za tou 20…. Veď len „predvčerom“ sa mi v januári 2000 prihovárala moja šéfka MUDr. Marinová, ktorá kolektív Detskej nemocnice v Košiciach vítala v magickom roku 2000, a ajhľa už brázdime vody roku 14teho. Kiežby priniesol tento rok nášmu Centru, našim pacientom a zamestnancom, ale aj celému svetu veľa dobrého.

Rok 2013 a Alergoimunologické Centrum V Prešove a Sabinove

Charlottka
Rok 2013 nás nenechal pracovne vydýchnuť. Začal dobrou správou, keď sa presne 1.1.2013 narodila Charlottka. Vytúžené dieťatko našej pacientky, ktorá v predchádzajúcich rokoch opakovane potrácala. V roku 2012 sme sa dali do boja, my s našou liečbou, naša pacientka so svojou pevnou vôľou, jej manžel s obrovskou podporou. Teraz sa snáď už môžem priznať – na pomoc pri liečbe sme si zobrali aj modlitbu. Čo pomohlo viac – či liečba, či túžba budúcej matky po dieťatku, či duchovná pomoc – sa už asi nedozvieme.

Komponenty
Január a február patril komponentom. Mám rád medicínu, viem sa nadchnúť novinkami a rád poskytujem svojim pacientom to najmodernejšie. Preto som veľmi privítal, že spoločnosť Medirex priniesla na Slovensko modernú diagnostickú metódu v alergiológii – tzv. komponentovú diagnostiku. Naše pracoviská boli jednými z prvých, ktoré ju začali používať. Začiatky neboli ľahké – naštudovať si túto novú metódu, pochopiť ju, prejsť cez prvé zákonité omyly a drobné neúspechy. Nadšenie sme si nenechali pre seba, formou prednášok sme oboznámili našich kolegov na Slovensku s touto problematikou na početných odborných akciách po Slovensku.

Prednášky
Rok 2013 bol rokom prednášok. V apríli seminár s medzinárodnou účasťou v Košiciach, či prednáška na Martinských dňoch imunológie. Jeseň patrila kongresu v Bratislave a november sérii troch vzdelávacách aktivit pre imunológov, gastroenterológov a ORl lekárov. Pripraviť sa na prednášku pre lekársku verejnosť je náročný proces. Mne osobne zobral veľa víkendov a voľného času, ale na strane druhej je to vynikajúci spôsob, ako si dôkladne problematiku naštudovať.

Publikácie, štúdie a lekári
Veľmi sa teším, že náš lekársky tím je taký akým je. Pokiaľ ja – ako vedúci lekár a odborný garant udávam smer našej odbornej práce a prinášam spolu s kolegami novinky našim pacientom, aj ostatní lekári obohacujú Centrum svojou jedinečnosťou. MUDr. Vojtušová v roku 2013 veľa publikovala ako spoluautorka publikácií doc. Jeseňáka z Martina. MUDr. Belvončíková zasa sa stala hlavnou hnacou silou klinických štúdií, ktoré v roku 2013 v našich ambulanciách prebiehali. Publikovanie, štúdie, prednášky, novinky v diagnostike a liečbe – toto všetko by boli len prázdne slovné spojenia, keby v pozadí našej práce nebola pomoc konkrétnym ľuďom, konkrétnym pacientkam s opakovanými potratmi, kontrétnym pacientom s ťažkými formami alergie, astmy, ekzému….

Pacienti
V roku 2013 sa nakopili komplikovaní pacienti. Onkologickí pacienti, ťažké potravinové alergie, úporné ekzémy, autoimunitné ochorenia,…. minulý rok ich bolo nejak obzvlášť veľa. Rovnako sa nakopili pacienti aj z iných miest Slovenska – mali sme pacientov z celého Slovenska. Vycestovanie za nami z Bratislavy, či iného mesta je pre nás veľkým záväzkom. Aj v týchto prípadoch som rád, že sme tím lekárov. Zamyslieť sa na komplikovaným prípadom v trojici či štvorici prináša nový rozmer v diagnostike a liečbe. Na strane druhej to prináša aj výzvy. Ťažšie sa nám totižto vyhovára, že sa do nejakej novej liečby či diagnostiky nemôžeme pustiť. Keďže sme kolektív viacerých lekárov a sestier, máme dostatočné priestorové možnosti – jedinou skutočnou brzdou by mohla byť len naša lenivosť.

More 2013
9. ročník klimatického pobytu v Chorvátsku bol atypický. Z pomedzi všetkých 9 ročníkov nám najmenej vyšlo počasie. Ranné rozvičky pre deti, pillates pre dospelých , obedňajšia rehabilitácia či dýchové cvičenia, večerné inhalácie, stála prítomnosť lekára, animačný program pre deti či dospelých….. Myslím, že tento náš produkt pre alergikov a astmatikov je unikátny v rámci celého Slovenska. Akby som nebol lekárom, a mal by som doma chrinicky choré dieťa – neváham ani chvíľku a prihlásim sa na tento pobyt. Byť pri mori, mať možnosť všetkých tých aktivít, príležitosť rozdiskutovať si s alergiológom ochorenie – je jedinečnou šancou zlepšiť si kvalitu života. Táto aktivita je ale pre mňa ako lekára a organizátora dosť náročná. Každoročne zmenežovanie administratívnzch záležitosti, zloženie kvalitného tímu rehabilitačných sestier a cvičiteľov je vyčerpavajúce . Aj preto v roku 2015 s týmito programami načas skončíme a doprajeme si pauzu. Bože, v 2005 roku mala moja dcérka pri pobyte v Španielsku 4 roky, pri pobyte v Chorvátsku v 2014 roku bude mať 13… a mne sa to všetko zda akoby to bolo včera.

Čo nás bolelo, alebo rok 2013 bol aj rokom očisty…
Nebol by som úprimný, akby som o tomto roku hovoril len ako o roku úspechov. Veľmi si vážim pacientov, ktorí nabrali odvahu a upozornili ma na problémy ohľadom zdravotných sestier. Zahlbený do práce som akosi dlho nevidel, že komunikácia medzi sestrami a pacientami nie je najlepšia. Slabšia ochota, malá empatia, nie ideálne manuálne zručnosti ( odbery )… veru aj to poznačilo rok 2013 v našom Centre, je smutné ak jednotlivci zatienili vysokú odbornosť a dobré srdce dobrých sestričiek… Aj vďaka statočným pacientom, ktorí boli ochotní podeliť sa so svojimi postrehmi sme našli silu sa v roku 2013 rozlúčiť s troma zdravotnými sestrami. Od novembra 2013 je náš kolektív kvalitnejší. Sabinovský sesterský tím obohatila zdravotná sestra Marta Tallová, ktorá sa rýchlo zohrala s Ľudkou Palenčárovou. V Prešove sa o Vás stará dvojica vysokoškolsky vzdelaných zdravotných sestrier – Bc. Svetlany Kundrátovej a Bc. Moniky Drábovej. Som veľmi rád, že nám v Prešove pomáha aj šikovná sestrička Angelika Krajňáková. Bez zdravotných sestier je naša práca nemysliteľná. Kiežby môj dobrý pocit s kvalitným tímom ostal skutočnosťou aj v roku 2014.

Rok 2014?

Uvidíme… odborných plánov máme veľa a ak nám bude zdravie slúžiť, šťastie nás neobchádzať, hlupáci a zlí ľudia sa nám budú vyhýbať a zdravotníctvo v roku 2014 pôjde dobrým smerom – hádam sa nám naše odborné plány vyplnia.

Milí naši pacienti – buďte v roku 2014 obkolesení láskou, zdravím, štastím. Nezabúdajte na prevenciu, na nielen fyzické ale aj duševné zdravie. Ak aj budete potrebovaťlekársku pomoc, nech Vám ju poskytnúmúdri osvietení lekári !

Váš MUDr. Martin Lešťan