Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

2012 – rok plný výziev

2012 – rok plný výziev
4. apríla 2017 Lenka Zummerová

majský kalendár….

Rok 2012 inšpiroval autorov katastrofických filmov, rôznych pseudovykladačov budúcnosti, časť ľudstva sa obáva konca sveta. A to všetko pre končiaci sa majský kalendár. Možno by sa starí majskí učenci smiali nad našimi závermi. Akýže koniec kalendára, to len končí jeden z mnohých cyklov a čo je hlavné začína cyklus iný. Kiežby bol ten nový cyklus pre ľudstvo a našu planétu prínosom. Možno sa ľudstvo odkloní od svojho scestného materialistického ošiaľu, a trochu začne vnímať aj duchovnú stránku svojej existencie. A to že nás ani v tomto roku neminú rôzne prírodné katastrofy je jasné. Planéta občas musí ukázať svoju silu, a je len na nás, či sa necháme poučiť, a zaćneme prehodnocovať svoj postoj k prírode, k iným ľuďom, k sebe samému, k svojmu zdraviu, k rodine, k Stvoriteľovi. Veď aj nárast alergií, autoimunitných chorôb a iných civilizačných ochorení je akousi daňou ľudstva za naše prazvláštne materialisticko egoistické správanie. Chemizácia, konzumácia umelých aditív, zbytočné nadužívanie liekov, trávenie voľného času v uzavretých obydliach plných chemických škodlivín, stres, veľké nároky na deti, zameranie sa na mamon … aj toto sú príčiny zmien v našom zdraví. Teším sa na nový cyklus, ak u našich pokolení zvíťazí zdravý rozum, ak sa možno trochu vzdajú pozlátka rýchlej materiálnej slasti a viac sa zamerajú na pokorné spoznávanie sveta- tak snáď budú aj zdravší, veselší a spokojnejší. Možno sa postupne zbavíme nielen zbytočných ochorení, ale aj našich ľudských poblúdení – našich Oswienčimov, Hiroším, kulagov, opičích politikov – ktorí za mizerný groš obetujú svoj charakter…. Ja osobne určitú zmenu k lepšiemu v spoločnosti už dlhšie pozorujem.

Mnohí ľudia si už nutnosť zmeny svojich postojov uvedomili…. Takže nebojme sa tohto roku, tešme sa na zmeny- verme, že k lepšiemu.


krátky pohľad späť….

Akosi som sa rozpísal, ale tento magický rok si to určite zaslúžil. Vrátim sa na zem, konkrétne do našich ambulancií v Prešove a v Sabinove. Vlani sme zažili dynamické zmeny- rekonštrukciu prešovskej ambulancie, zavedenie online objednávkového systému, prijatie do zamestnania 2 našich kolegov, skrátenie neúnosnej čakacej doby na prvé vyšetrenie, postupné odstraňovanie ranných čakaní na rozdanie časeniek, zavedenie programu na skorú diagnostiku alergií a porúch imunity u dojčiat a batoliat, pokračovanie škôl astmy, realizáciu pobytu pre alergikov pri mori, realizáciu klinickej štúdie u astmatikov, vzdelávacie aktivity pre pacientov ale aj pre personál.


plány….

Čo plánujeme na tento rok? Bude to opäť rok zmien , pevne verím, že k lepšiemu. Od ndnes (1.2.2012) máme medzi sebou naše 2 kolegynky- p.Bc. Luciu Holovovú a p.Bc.Martinu Barlíkovú. Obe prešli náročným výberovým konaním, stážou u nás a je do nich vkladaná veľká nàdej- priliať novú dynamickú energiu do nášho kolektívu, byť oporou našich pacientov. Zdravotnā sestra u nás nie je len akýmsi pomocníkom, je plnohodnotným partnerom lekára a bez ich práce si neviem predstaviť zvládnutie náročného a zodpovedného diagnosticko liečebného procesu našich pacientov. Odbery, spirometerie, inhalácie, vzdelávanie pacientov, zabezpečenie pobytu pri mori, administratívna činnosť, empatický postoj k pacientom…. toto všetko musia naše sestričky zvládnuť. Od dnešného dňa sa ujíma funkcie vrchnej sestry naša najskúsenejšia zdravotná sestra pani Ľudmila Palenčárová. Držme jej v jej náročnej funkcii palce.V tomto roku by sme radi pokračovali v zlepšovaní komfortu pri objednávaní sa na prvé aj kontrolné vyšetrenia pre našich pacientov. Boli by sme radi, akby akútne prvé vyšetrenia boli vyšetrované okamžite, aby citlivé skupiny pacientov( deti do troch rokov, pacienti nad 70 rokov, onkologickí a hendikepovaní pacienti,…) mali čo najkratšie čakacie doby na vyšetrenia. Rád by som Vás , milí naši pacienti, poprosil o láskavosť. Pomôžte nám eliminovať ranné časenky. Nie sú výhodné ani pre Vás ( ranné skoré vstávania, nervozita či sa Vám ujde časenka ak príde veľa pacientov, dlhé čakanie v čakárni,…), ani pre nás( niekedy príde pacientov málo, inokedy veľa a sme v strese, že sa Vám nemôžeme venovať dlhšie,…). Možnosti ranných neplánovaných kontrôl chceme ale zachovať. Náš odbor má mnohé akútne stavy ( zhoršenie astmy , akútne preniehajúce alergické reakcie….) a ranné časenky by mali slúžiť na tieto prípady, nie na bežné kontroly, testovania a pod. Je ale našou povinnosťou ponúknuť Vám dostatočné množstvo online termínov na kontroly, aby ranná časenka nebola pre Vás jedinnou možnosťou ako sa dostať k nám na vyšetrenie. Sme jednoliaty kolektív a hoci nie stále sa Vám ujde možnosť byť vyšetrení u „Vášho“ lekára, vedzte, že lekári nášho Centra spolu konzultujú pacientov, vzájomne sa radia a dopĺňajú sa. Nie je preto žiaden problém absolvovať kontrolu u kolegu. Budemtrocha osobný. Som workoholik, ale v 2011 roku som to trochu s prácou prehnal- novízamestnanci, rekonštrukcia, štúdie, administratíva, stres. Málo som sa venoval svojej drahej rodine, športu, relaxu. Akby som iśiel na vyšetrenie sám k sebe – naordinoval by som si zmenu životného štýlu- nevstàvať každý deň o 5.10, nezačať ordinovať už o 7.00- často viac ako 10 hodín, netráviť večere a víkendy neustálou prácou, pravidelnejšie sa stravovať, zhodiť to minuloročné bruško, chodiť do sauny, učiť sa s deťmi do školy, ordinovať denne len 8, no maximálne 9 hodín….


zmeny….

Od apríla plánujeme zmeny v ordinačných hodinách. Začnem Prešovom: Okrem pondelka bude ordinačná doba stále od 7.00 hod. Podľa trendu ubúdania časeniek budeme úmerne zvyšovať počty online vyšetrení už od skorších ranných hodín. Ranné akútne vyšetrenia si nebudú môcť vybrať ošetrujúceho lekára, ale sestrička ich načasuje na najbližší voľný termín k niektorému z lekárov. Spravidla budú ranné dopredu neobjednané vyšetrenia pridelované lekárom ordinujúcim v ten deň od 7.00 (utorky – Dr. Belvončíkovej., v stredy, štvrtky a piatky Dr. Vojtušovej). Jedine v pondelky začneme v Prešove ordinovať od 9.00 ( akútne vyšetrenia budú mať niekoľko vyhradených termínov aj v tento deň). Počas týždňa budeme viackrát ambulovať do večera, aby sme vyšli v ústrety pacientom preferujúcich vyšetrenie po ich pracovnej dobe. Pri dovolenke kolegu sa budeme snažiť zachovať ordinačné hodiny na ten ktorý deň. V Sabinove sa od apríla chystajú tieto zmeny: Od siedmej sa bude ambulovať v pondelky a v stredy (v pondelok Dr. Belvončíková, v stredu Dr. Lešťan), v utorky a v štvrtky od 8.00 ( 3 utorky v mesiaci Dr. Lešťan, 1 utorok Dr. Vojtušová, v štvrtky Dr. Belvončíková). MUDr. Spišàk ambuluje len objednaných pacientov v dopredu určených popoludňajších pondelkových termínoch. Novinkou je ambulovanie Dr. Vojtušovej 1x v mesiaci v piatok.

Cieľom týchto zmien je na strane jednej pohodlnejšie objednávanie sa pacientov na dopredu určený termín, zachovanie možnosti akútnych ranných vyšetrení, ale aj zlepšenie kvality vyšetrení. Určitou nevýhodou je najmä v Prešove absencia mojich pravidelných ranných vyšetrovaní dopredu neobjednaných pacientov, ale keďže poznám kvalitu kolegov, a môj organizmus už odmieta viac ako 10 hodinové ordinovania a niekoľkoročné ranné dochádzania z Košíc- tak táto drobná nevýhoda je vykompenzovaná vyšším počtom online kontrôl, zaujímavými poobedňaJšími termínami a väčšou možnosťou venovať sa kompIikovanejším prípadom. Systém prednostných vyšetrení, kartičiek výhod zostane pre ich obľúbenosť zachovaný. Aj tento rok bude mať skupina znevýhodnených pacientov nárok na kartičku zdarma.


vzdelávanie…

Ďalším plánom je skvalitnenie vzdelávania nášho kolektívu. Zvýšime frekvenciu interných školení, len múdri a vzdelaní zdravotníci môžu mať v našom Centre zaručené miesto. V 2011 roku k nám pribudli 2 noví pracovníci( lekár a sestra ), v 2012 pribudli 2 nové vysokoškolsky vzdelané zdravotné sestry. Stálym cieľom je aj zvyšovať odbornú úroveň lekárov. Bez neustáleho štúdia, absolvovania školení, kongresov sa to nedá. Niet horšej pohromy pre pacienta ako stagnujúci podpriemerný doktor.


vylepšenia…

Radi by sme vylepšili aj objednávkový systém. Cieľom je, aby sa online dali objednať pacienti aspoň 3 mesiace dopredu ( či prostredníctvom sestry alebo online objednaním sa z pohodlia domova ). Zmenou by mala byť aj automaticky lekárom dohodnutá kontrola u kontrôl po prvom vyšetrení, alebo u ťažkých stavov vyžadujúcich kontrolu skôr ako tri mesice dopredu – týmto opatrením sa kontinuita vyšetrenia u konkrétneho lekára).


prosba….

Jedna veľká prosba na Vás, drahí pacienti. Ak sa nemôžte zúčastniť dopredu objednaného termínu, včas nám to oznámte. Pomôžete niekomu sa dostať skôr na vyšetrenie, je to ale hlavne slušné voči nám. My sa vynasnažíme byť zasa slušní ku Vám. Ak sa bude Váš termín musieť presunúť, budeme Vás o tom včas informovať a vynasnažíme sa Vám výchádzať v ústrety.


poslanie…

Držme si preto vzájomne palce v tomto roku. Našim poslaním je prinavracať Vám zdravie, byť Vašou oporou. S Vašim ochorením, s Vaśimi ťažkosťami nie ste ani v roku 2012 sami….. p.s. …

Sám som zvedavý, aké bude vyhodnotenie tohto roku v mojej januárovo- februárovej úvahe v roku 2013…