Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

MUDr. Zdislava Blašková

MUDr. Zdislava Blašková

Štúdium lekárskej fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach  som ukončila v júni 2020.

Do augusta 2021 som pracovala ako lekárka na oddelení pediatrie vo Fakultnej nemocnici J.A.Reimana Prešov. Počas tohto obdobia som získala skúsenosti s rôznou vekovou kategóriou detí.

Následne do januára 2023 som pôsobila ako lekárka na pediatrických ambulanciách v Hanušovciach nad Topľou a v Giraltovciach, pričom som sa venovala pacientom vo vekovej kategórii od 0 do 28 rokov.

Od marca 2023 som zamestnaná ako lekárka v Alergoimunologickom centre v Prešove a v Sabinove.