Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Bc. Drábová Monika

Bc. Drábová Monika

zdravotná sestra

V r. 2005 – 2009 som študovala na SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove, odbor zdravotnícky asistent. V r. 2009 – 2012 som študovala na KU v Ružomberku, Katedra ošetrovateľstva, I. st. (Bc.). V r. 2013 absolventská prax Seniorvital Sabinov. Od mája 2013 pracujem ako zdravotná sestra v Alergoimunologickom Centre v Prešove a Sabinove. V Júni 2013 som absolvovala štúdijný program sústavného vzdelávania „Neodkladnej podpory životných funkcií “ V septembri 2016 som sa zúčastnila meetingu v Žiline ohľadom novej liečby astmy,na ktorom som sa zdokonalila v správnom realizovaní spirometrií u našich pacientov. V súčasnosti sa popri práci zúčastňujem na klinických skúšaniach v našom centre. Spolu s lekármi sa zúčastňujem na vzdelávaní pacientov (prednášky, individuálna edukácia…..).