Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Bc. Marta Kožlejová

Bc. Marta Kožlejová

zdravotná sestra

VZDELANIE

V roku 2011 až 2015 som študovala na Strednej zdravotníckej škole v Prešove odbor zdravotnícky asistent.

V roku 2018 som ukončila bakalársky stupeň v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve na Fakulte zdravotníckych odborov v Prešove.

 PRACOVNÉ SKÚSENOSTI                                                                                

Počas štúdia na strednej škole som absolvovala mesačnú pracovnú stáž vo fakultnej nemocnici Brno – Bohunice, kde som vykonávala pracovné činnosti vyplývajúce z kompetencií zdravotníckeho asistenta na internej klinike a klinike úrazovej chirurgie.

Ako študentka vysokej školy som sa zúčastnila dobrovoľnej dvojmesačnej pracovnej stáže, ako zdravotnícky laborant na úseku klinickej biochémie a hematológie v laboratóriu AeskuLab Vysočany v Prahe.

 

Od júla 2018 som súčasťou alergoimunologického tímu v Sabinove a Prešove ako zdravotná sestra.