Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Tallová Marta

Tallová Marta

vrchná sestra

Od 1. 5. 2013 pracujem ako zdravotná sestra v Alergo – imunologickom centre v Prešove a v Sabinove.

 • V.r. -2004 – 2009 som študovala na SZŠ Sv. Bazila Veľkého v Prešove -odbor zdravotný asistent
 • V.r. 2011 – 2012 som pracovala v Analyticko-diagnostickom laboratóriu v Sabinove
 • od mája 2013 pracujem ako zdravotná sestra v Alergoimunologickom centre v Sabinove a v Prešove
 • v Júni 2013 som absolvovala štúdijný program sústavného vzdelávania “Neodkladnej podpory životných funkcií “
 • V Júli 2013 som bola na investigatorskom meetingu v Berlíne
 • Od apríla pôsobím v našom centre ako vrchná sestra
 • V apríli 2014 som bola na investigatorskom meetingu v Prahe
 • V máji 2014 som absolvovala odborný seminár “Nové trendy v laboratórnej diagnostike pre ambulantnú prax. “
 • V lete 2014 som bola v tíme usporiadateľov klimatického pobytu , kde som sa aj aktívne zúčastnila prímorského pobytu v Chorvátsku
 • septembri 2014 som bola na investigatorskom meetingu v Budapešti
 • V septembri 2016 som sa zúčastnila meetingu v Žiline ohľadom novej liečby astmy,na ktorom som sa zdokonalila v správnom realizovaní spirometrii u pacientov
 • popri práci sa aktívne zapájam do klinických skúšaní v našom centre
 • Spolu s lekármi sa zúčastňujem na vzdelávaní našich pacientov ( prednášky, individuálna edukácia ….)