Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Komponentová diagnostika alergií – nádej pre komplikovaných alergikov

Komponentová diagnostika alergií – nádej pre komplikovaných alergikov
17. februára 2017 Dr. Martin Lešťan

Komponentová diagnostika alergií v našom Centre !

Ako jedno z prvých pracovísk na Slovensku  sme začali s vyšetrovaním tzv. komponentovej  ( molekulárnej ) diagnostickej metódy alergií. Sme veľmi radi, že táto moderná metóda je dostupná už aj  alergikom na Slovensku. O tejto novej vyšetrovacej metóde  informaval aj časopis  ZDRAVIE.

Pokúsim sa v  nasledujúcich riadkoch stručne vysvetliť  prevratnosť diagnostiky alergií  touto metódou, ako aj napísať pár slov  o  výhodách tejto novinky a o vhodnosti tejto metódy pre určitý okruh pacientov.

Alergológovia mali doteraz k diagnostike   IgE mediovanej alergii k dispozícii  vyšetrovanie IgE protilátok   buď  prick testami ( kožné testy  ), alebo vyšetrenie špecifického IgE z krvi. Toto testovanie  ale nebolo   vždy  najlepším indikátorom  klinickej reaktivity pacienta. Mnohé diagnostické alergény ( najmä potravinové ) neboli   štandardizované a  častokrát sme pri pozitivite kožných testov, či pozitivite   špec. IgE z krvi nevedeli odlíšiť  – či sa jedná o   primárnu senzibilizáciu ( alergiu  ), alebo len  o   skríženú reaktivitu , či dokonca  falošnú pozitivitu ….. Navyše klasické metódy  nevedia  predpovedať prognózu   alergických reakcií, či vhodnosť  eliminačno – záťažovaných potravinových testov…..

Komponentová diagnostika kvantifikuje   igE protilátky   na jednotlivé   alerg. komponenty  ( zložky ).  Pacient po diagnostike získa  jedinečný  komponentový  IgE profil. Uvediem príklad –   doteraz sme  napríklad   vedeli u pacienta stanoviť alergiu na vaječný bielok a žĺtok.  Komponetová diagnostika u pacienta   zistí, na akú  zložku bielka  má pacient alergiu. Aký to  má pre pacienta  konkrétny  význam? Nuž ak je alergický na  zložku  Gal d 1- tak vieme, že   riziko  dlhodobého pretrvávania alergie je vysoké, navyše  pacient   bude  zle reagovať aj na tepelne  upravené vajíčko.  Ak  ale  je alergický na  Gal d 2  zložku bielka   –  jeho prognóza je    dobrá a  má veľkú šancu , že z alergie  r “ vyrastie „- navyše  je pravdepodobnosť   dobre tolerovať tepelne upravené vajíčko.  U pacienta   alergického na Gal d 5  je riziko   reakcie na   kuracie mäso……

Alebo  si na  ilustráciu  vysvetlime komponentovú diagnostiku na  arašidoch. Každý rok vo svete zomierajú na  anafylaxiu po  burských orieškoch pacienti. Doteraz  sme pacientovi mohli povedať, že má  alergiu na  arašidy. Ale nevedeli sme ho zatriediť, či je u neho riziko veľké,   či  mu môžu škodiť  tepelne upravené  orechy,  akú inú  skríženú  potravinovú alergiu môže očakávať. K dnešnému dňu sa identifikovalo až 13  komponentov   v arašidoch.Z nich je klinicky relevantných  cca 5.   A tak vieme pacientovi alergickému na  zložku Ara h 2  povedať, že je vo veľkom riziku  možnej ťažkej   alergickej reakcie.  Pacientovi s  Ara h 1 či 3   zasa, že     môže očakávať skríženú reaktivitu   na  sóju, hrášok  či   šošovicu.  Pacienta s  Ara  h 8 alergiou ukľudniť, že  má   táto alergia  patrí medzi   tie mernejšie a pacienti pri nej  často   tolerujú    tepelne upravené potraviny…. A takto by sme mohli  pokračovať.

Ako jedno  z prvých pracovísk, ktoré  začalo využívať túto metódu  sme   diagnostikovali  veľa  komplikovaných pacientov.  Jednalo sa hlavne o pacientov s   potravinovými alergiami, stavmi po anafylaktických reakciách po potravinách , či diagnosticky  ťažko riešiteľných pacientov.

Aké sú teda výhody komponentovej diagnostiky?

 • kvantifikácia  IgE protilátok   na jednotlivé  alerg. komponenty
 • lepšia  charakteristika pacientovej alergie
 • odhad rizika   možných reakcií
 • skrížená   reaktivita medzi alergénmi
 • zlepšenie menežovania  potravinových   eliminačno – záťažových testov
 • zostavenie    jedálnička pacientovi
 • výber vhodných   pacientov na   špecifickú imunoterapiu
 • vcielenejšia liečba

Pre akých  pacientov je táto metóda  určená?

 • komplikovaní  polysenzibilizovaní pacienti
 • ťažkí potravinoví alergici
 • pacienti zle reagujúci na liečbu
 • pacienti po  idiopatickej anafylaxii

Táto diagnostika je od  januára 2013  prístupná aj pacientom – alergikom, ktorí  si ako samoplátcovia   chcú vypracovať   svoj   komponentový profil.

Komponentová diagnostika alergií už nie je len  hudbou   budúcnosti – je to realita  dnešných dní….

Článok o komponentovej diagnostike alergií, o príbehu nášho pacienta si môžete prečítať TU