Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Diagnostika laktózovej intolerancie

Diagnostika laktózovej intolerancie
13. februára 2017 Dr. Martin Lešťan

Diagnostika

Diagnostika intolerancie laktózy

Naše Centrum je zamerané aj na komplexnú diagnostiku a liečbu potravinových intolerancií a alergií. Medzi potravinové intolerancie ( neznášanlivosti)  patri aj  neznášanlivosť  laktózy – mliečneho cukru. V našom Centre klinickej imunológie a alergológie v Prešove a Sabinove používame na  rýchlu diagnostiku   intolerancie   laktózy  anglický prístroj GASTROLYZER. Vyšetrenie môžu absolvovať naši pacienti, ale aj pacienti poukazaní iným lekárom  ako aj   pacienti na vlastnú žiadosť.

Mám laktózovú intoleranciu?

Kedy  myslieť na intoleranciu  mliečneho cukru a vyšetrenie vo Vašom centre ?

 • Typickými  prejavmi laktózovej intolerancie   sú    kyslo zapáchajúce hnačky,  nafukovanie ( meteorizmus, prelievanie črevného obsahu, pocity   plného brucha , škvŕkanie, plynnatosť. U dojčiat a malých detí  sa toto  ochorenie môže prejavovať  celkovým neprospievaním a nepriberaním. U časti pacientov  môžu   chýbať typické hnačky,  prevláda u nich   kŕčovitá  bolestivosť brucha.

Ako sa vyšetruje?

 • Vyšetrujeme ju  pomocou výdychového testu   (  výdychový  laktózo tolerančný test  prístrojom Gastrolyzer ). Tento test  je  nebolestivý a v rukách odborníkov veľmi presný . Po vypití   roztoku  laktózy  sa  pomocou tohto prístroja   meria koncentrácia  vodíka vo vydychovanom vzduchu.
 • Ako priebeha  samotné vyšetrenie ?
  • Pacientov na vyšetrenie objednávame. Vyšetrenie prebieha ráno nalačno. Odmerieme množstvo  vodíka vo vydychovanom vzduchu.Potom pacient  vypije roztok mliečneho cukru  a v   stanovených intervaloch   potom opäť meriame koncentráciu vodíka vo vydychovanom vzduchu.   Je nutné   rátať s cca 3 hodinovou procedúrou.
 • Počuli sme  o genetickom vyšetrení  laktózovej intolerancie, viete genetické testy  realizovať  vo Vašom Centre ?
  • Áno,  vrodený  deficit enzýmu laktázy  má  2 typy   – buď  chýba  v tenkom čreve tento enzým, alebo  je  síce  enzým prítomný – ale je nefunkčný. Vyšetrenie realizujeme  odberom krvi. Títo pacienti   musia celý život dodržiavať bezlaktózovú diétu.

Čo to vlastne je tá laktózová intolerancia?

Čo to  vlastne  je laktózová intolerancia?

 • Neznášanlivosť mliečneho cukru  je veľmi časté ochorenie vyskytujúce sa v každom veku. Veľa  ľudí si toto  ochorenie  mýli s  alergiou na  kravské mlieko. V tomto prípade sa  nejedná o alergiu, ale o enzymatickú poruchu, pri ktorej chýba,alebo nefunguje   enzým  laktáza, ktorý štiepi mliečny cukor. Laktóza ( mliečny cukor )  je súčasťou mlieka a  mliečnych výrobkov.  Je to dvojcukor zložený  z glukózy a  galaktózy. Aby sa  tieto cukry mohli vstrebať  z čreva  do krvi  musia sa  enzýmom  ( laktáza  )   rozpojiť .  Ak nedôjde k rozpojeniu – nerozštiepený  mliečny cukor  zostáva v čreve  a   začina vplyvom črevných baktérii  kysnúť. Mikroorganizmy  hrubého čreva   štiepia  laktózu na   kyseliny a  pri tomto procese vznikajú aj plyny  – oxid   uhličitý, vodík, metán ( preto tie kyslé hnačky, nafukovanie, bolesti, tlaky, ale aj zapáchajúce vetry ….). A práve  vodík     diagnostikujeme v   našom  teste.

Je to celoživotné ochorenie?

Je  to celoživotné ochorenie ?

 • U malej  časti pacientov je toto ochorenie geneticky podmienené ( vrodené ). Niektoré  národy ( americkí Indiáni,  časť ázijskej  populácie ) majú v takmer 100  % túto genetickú poruchu a  preto  ani  bežné mlieko nekonzumujú. U nás je   toto genetické ochorenie  odhadom  v cca 5-6  % populácie. Oveľa  častejšie sa stretávame s o získaným ochorením.  Môže k  nemu  dôjsť  pri postihnutí  črevnej sliznice (  infekcia, alergia,….  ). U mnohých dospelých pacientov  nastáva vekom    úbytok  enzýmu  laktázy a  tento stav je   spravidlna nevratný. Akoby nám príroda chcela naznačiť, že mlieko je  stravou dojčiat a malých detí. Odhaduje sa   že až 20 %   populácie   má rôzny stupeň intolerancie mliečneho cukru.

Len deti či aj dospelí?

Vyšetrujete prístrojom Gastrolyzer  len   dospelých  či aj deti?

 • Vyšetrenie  má význam v každom veku. Práve u dojčiat a  batoliat  sú príznaky netypické. Pre tento  vek   sú typické prechodné  deficity laktózy, ktoré sa po určitom čase upravia.  Jednoduchou  zmenou  jedálnička vieme u týchto drobcov   odstrániť  ich   črevné  ťažkosti…. Výhodou vyšetrenie ne nebolestivosť,  u   malých detí používame na stanovenie vydychovaného vodíka  tvárové masky   –  kým u veľkých detí a  dospelých  nadstavce.

Cena?

Aká je cena  vyšetrenia?

 • Vyšetrenie je hradené pacientom v zmysle aktuálneho cenníka (  zľavy poskytujeme držiteľom Kartičky výhod,    deťom do roka,  pacientom nad 70  rokov,    telesne a  mentálne postihnutým pacientom,…)

Liečba?

Aká  je liečba  laktózovej intolerancie :

 • Základom je  vylúčenie  ( obmedzenie ) konzumácie mlieka a  mliečnych výrobkov.   V strave  dojčiat sa  odporúčajú bezlaktózové   mliečne formule. Ich užívanie je  častokrát len prechodné, keďže u malých detí   je laktózová  intolerancia mnohokrát  len prechodná.   U dospelých   dieta  závisí od  stupňa neznášanlivosti mliečneho cukru.  Niektorí pacienti  tolerujú určité množstvo   laktózy, iní   vyžadujú  pomerne prísnu bezlaktózovú dietu.   Tvrdé a  zrejúce syry sú mnohokrát dobre tolerované. Existujú  aj potravinové doplnky s obsahom chýbajúceho enzýmu, ktoré umožnia  tolerovanie   určitého množstva  mliečneho cukru.

Príprava pred vyšetrením

Príprava pacienta pred vyšetrením:

 •  aspoň 3 týždne pred  vyšetrením neužívať ATB
 • týždeň pred testom vysaďte probiotiká
 • 3 dni pred testom  neužívajte  preháňadlá  a prípravky s  laktulózou
 • 1-2  dni  pred  testom  nejedzte  strukoviny, kapustu , cibuľu, cesnak , nepite  ani mlieko a  nekonzumujte mliečne výrobky
 • na vyšetrenie príďte nalačno  ( 8-12  hodín   pred vyšetrením nejesť,  nefajčiť,  nekonzumovať alkohol, nežuť   žuvačky, cukríky  – obmedziť aj pitie  tekutín na malé množstvo  vody na zapitie liekov ). U   dojčiat  od tretej  hodiny rannej    nepiť a nejesť  )
 • Pred vyšetrením si umyť zuby
 • 30 minút pred vyšetrením necvičiť
 • 1 minútu pred vyšetrením   v kľude sedieť a  pokojne dýchať

Nutričný špecialista

Ako prebieha vyšetrenie u nutričného špecialistu?

 1. Po  dôkladnej diagnostike lekármi nášho centra je  pacientom  odporúčaná diéta, úprava  stravovania, rsp. detoxikačné postupy
 2. V samostanom sedení  je  pacient vyšetrený nutričným špecialistom, ktorý  lekárske odporúčania po   vyšetrení pacientom pretaví  do  konkrétnych výživových odporúčaní , jedálničkov na mieru,   rozpisu vhodných  potravín podľa  individuálnej znášanlivosti   potravín, zoznam vhodných alternatív  za vylúčené   potraviny.  Súčasťou  výživového poradenstva je  aj   analýza telesného zloženia.
 3. Lekári a   nutričný terapeut spolu komunikujú a konzultujú stav pacienta.  Pacient je naďalej sledovaný jednak  lekárom nášho centra , jednak  dietológom.

Prečo vyhľadať práve nás?

 • tím 3 atestovaných imunoalergológov s mnohoročnou praxou a nutričného špecialistu – absoloventa LF Masarykovej univerzity
 •  medzinárodné skúsenosti   v odbore potravinových alergií a intolerancií (Rakúsko, Anglicko, Česká republika )
 •  naši lekári  publikujú a prednášajú na témy  Potravinových reakcií ( kongresy, publukácia M. Jeseňáka a potravinovej alergii,  množstvo  článkov  pre verejnosť a  edukačných materiálov,…)
 • Držíme  tempo s medzinárodnou úrovňou  (    medzi prvými pracoviskami v SR sme  zaviedli   do diagnostiky potravinové  patch testy, komponentovú diagnostiku,   záťažové potravinové testy ,….)
 • Je  dôležité byť vyšetrený v špecializovanom Centre ?
  • Problematika potravinových intolerancií a potravinových alergií je zložitá. Venovať by sa im mal odborník, ktorý má   skúsenosti  a  ktorý hlavne vie, že   pri diagnostikovanej lakt . intolerancii   musíme   myslieť  na  iné  ochorenia tráviaceho traktu – ktoré sa môžu manifestovať práve  prechodnou   či trvalou intoleranciou.  Za  týmto  ochorením sme  neraz diagostikovali  napr. celiakiu, či potravinovú alergiu, rsp. iné   ochorenie….Niekedy totižto   toto enzýmové ochorenie nie je príčinnou pacientovych ťažkostí – ale   len následkom …..