Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Chránime Vaše citlivé dáta – nové pravidlá pri elektronickej komunikácii

Chránime Vaše citlivé dáta – nové pravidlá pri elektronickej komunikácii
2. septembra 2017 Dr. Martin Lešťan

Ochrana osobných údajov pacientov,  zabezpečenie citlivých informácií o zdravotnom stave, o diagnózach a výsledkoch  –   je  pre nás  veľkou  výzvou a povinnosťou.  Pri  zabezpečení Vašich dát  spolupracujeme  už roky  jednak  so spoločnosťou Softprogres, jednak s  našim   mnohoročným  partnerom –   spoločnosťou  Sageteam, a  v  ostatných mesiacoch aj so spoločnosťou  Bajan.  Práve posledne menovaná  pre nás vyvíja   bezpečný systém elektronickej komunikácie  s pacientmi. Na  jednej strane, aby    bola  komunikácia medzi  lekárom a pacientom  rýchla a  flexibilná, na strane  druhej , aby elektronické dáta  boli chránené a obe strany  mali istotu, že sú dáta v bezpečí.

Súčasná legislatíva neumožňuje zasielanie výsledkov pacientov  mailom. Rovnako  sú  nepovolené  mailové  zasielania diagnóz,  rád  pacientom a iných citlivých údajov. V  dnešnom svete, kde sa  rozmáha  elektronické pirátstvo, kde sa za Vás môže  vydávať  tretia osoba  –  je   takáto ochrana namieste.

Ak je teda  elektronická  komunikácia  medzi lekárom a  pacientom  nepovolená  mailom   – ako   budeme postupovať  ? V prechodnom období  (  do  sprevádzkovania nového bezpečneho systému  )  budeme  zasielať  výsledky a  iné citlivé  dáta   výhradne poštou. Už teraz sa ale všetci tešíme na novú éru elektronickej komunikácie, ktorú nás   firma Bajan sľubuje  už od októbra 2017. Tak ako po minulé roky, aj teraz bude naše Alergoimunologické centrum priekopníkom v elektronizácii zdravotníctva.

S nami ste stále o krok napred….