Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Alergoimunologické centrum je akreditovaným pracoviskom Univerzity Komenského

Alergoimunologické centrum je akreditovaným pracoviskom Univerzity Komenského
30. júna 2018 Dr. Martin Lešťan

Na základe  rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR sme sa stali akreditovaným pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre  praktickú časť vzdelávania lekárov v odbere klinická imunológia a alergológia.

Tešíme sa na  odovzdávanie našich skúseností a výchovu nových imunoalergológov!

vedúci školiteľ : MUDr.Martin Lešťan

školitelia: MUDr. Zuzana Vojtušová, MUDr. Slávka Belvončíková