Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Aký budeš rok 2011?

Aký budeš rok 2011?
4. apríla 2017 Lenka Zummerová

Pomaly končí moja januárová dovolenka, deti sa konečne zapozerali do učebníc, v pozadí znie nové cédečko od Hany Hegerovej ( darček od manželky) a ja sa zamýšľam aký bude tento rok…. Kiežby priniesol nám všetkým veľa zdravia, lásky, šťastia a rodinnej pohody.

A aký bude pracovný rok 2011? Rok 2010 bol pre mňa veľmi náročným rokom, priniesol zdravotné problémy nielen v rodine, ale aj v rodinách mojich kolegov, museli sme sa popasovať s najrozličnejšími prekážkami, ale aj neprajnosťou niektorých ľudí. Napriek tomu sme ako kolektív dokázali vo vysokom pracovnom nasadení spĺňať naše spoločné krédo : „ Byť kvalitnou oporou pre našich pacientov, snažiť sa byť stále lepšími odborníkmi a poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť.“ Minulé roky hodnotím z pracovného hľadiska veľmi dobre. Boli sme prvým alergoimunologickým pracoviskom v regióne, ktoré začalo s diagnostikou kontaktných alergií, v roku 2009 sme ako jedno z prvých pracovísk na Slovensku začali s diagnostikou a liečbou syndrómu histamínovej intolerancie. Veľké pokroky dosahujeme v liečbe prieduškovej astmy. Okrem diagnostických metód (bronchomotorické spirometrické vyšetrenia,…), sme sa zamerali aj na vzdelávanie pacientov ( pravidelné školy astmy pre pacientov), ale aj na prímorské pobyty pre týchto pacientov , kde sa učíme dychovým technikám – tak dôležitými práve pre astmatikov…Naše pracovisko má v dispenzári aj pacientov s ťažkými formami astmy, ktorých úspešne liečime najmodernejšou farmakologickou liečbou – anti IgE preparátmi. V roku 2010 sme mohli ponúknuť aj časti astmatických pacientov zúčastniť sa výskumu modernej molekuly na liečbu astmy, ktorá by mala byť pre ostatných astmatikov dostupná až o niekoľko rokov …Posledné dva roky sa zintenzívnil aaj spolupráca s gynekológmi. Máme dobré skúsenosti v používaním autovakcín u žien s opakovanými gynekologickými výtokmi za podpory imunomodulačnej liečby. Radosť nám urobilo aj „naše“ prvé narodené dieťa u pacientov liečených dlhé roky na neplodnosť. Na tomto príklade uvediem ako prospešná je tímová spolupráca lekárov nášho centra. Na začiatku bol pacient, rsp. prosba o pomoc od manželov, ktorí sa dlho neúspešne pokúšali o svoje dieťa. Keďže sme s reprodukčnou imunológiou nemali veľké skúsenosti, nadviazal som spoluprácu s košickým laboratórnym pracoviskom, ktoré sa tejto problematike venuje. Neskôr kolegynka, MUDr. Belvončíková nadviazala spoluprácu aj so špičkovým pražským pracoviskom a ujala sa mravenčej práce s manželským párom. Zistiť stav imunity, zamerať sa na odstránenie chron. zápalových procesov, liečiť autoimunitný proces, ktorý stál v pozadí neplodnosti. A potom už len čakať na radostnú zvesť, korá sa ku koncu roka dostavila….

Krok za krokom, deň za dňom sa snažiť zokonaľovať sa, posúvať svoje vedomostné a lekárske hranice….

Nie všetko sa podarilo, nie všetky naše pracovné predsavzatia sa naplnili… Takže najprv čo ma teší z uplynulého roka : výborný liečebný pobyt v Chorvátsku pre našich pacientov, veľká účasť našich pacientov na dvoch prednáškách o alergénovej vakcinácii, kvalitne prebiehajúce školy astmy, rozbeh klinickej štúdie, výborný stav našich najťažších pacientov s astmou, vysoké pracovné nasadenie všetkých zdravotníckych pracovníkov nášho Centra. S čím nie som spokojný: napriek vysokému pracovnému tempu nevieme zvládať nápor nových pacientov a čakacie doby su dlhé, radi by sa venovali pacientovi pri vyšetrení dlhšie, bol by som rád , akby sa dlhé ranné čakania pacientov na časenku stali minulosťou, nie stále sa nám podarilo byť profesionálni a neprenášať svoj pracovný stres a nervozitu na pacientov, stále ma zaráža, keď vidím ako sa časť pacientov k svojmu zdraviu stavia veľmi nezodpovedne,….

Skúsim sa teda k tomuto článku vrátiť o rok , v januári 2012 a zhodnotiť či sme boli v predsavzatiach úspešní. Takže čo by som chceli zlepšiť v tomto roku :

  • Z odborného hľadiska by sme radi popracovali na zlepšení diagnostiky potravinových alergií, rozšírili svoje pôsobenie v reprodukčnej imunológii, ďalej skvalitňovali doterajšie diagnostické a liečebné postupy.
  • Už tento mesiac by som rád zaviedol možnosť objednávania sa aspoň časti pacientov na kontrolné vyšetrenie priamo cez internet. Namiesto ranného čakania na časenku by si ľudia túto vytlačili už deň pred plánovaným vyšetrením.Snažiť sa o načasovanie vyššieho počtu pacientov na dopredu určený čas …
  • Rozšírenie výhod a spektra nadštandardných služieb pre ľudí, ktorí vlastnia „kartičku výhod Alergoimun“. Odbremeniť ľudí od častých návštev a rozšíriť možnosť elektronickej komunikácie s pacientmi
  • Ak to ekonomická situácia dovolí, radi by sme v tomto roku rozrástli o nových pracovníkov a tým zvýšili komfort a dostupnosť pre pacientov ( už žiadne nezodvihnuté telefonáty od pacientov….)
  • Zlepšili komunikačné schopnosti pracovníkov smerom k pacientom ( viac úsmevu a empatie, menej nervozity a napätia…)
  • ……..

Naši drahí pacienti, pomôžte nám v týchto našich predsavzatiach. Nebojte sa zdôveriť sa nám so svojimi pripomienkami, kritikou. Pochvala nás poteší, ale kritika nám pomôže. V čom sa máme zlepšiť, čo by ste radi u nás skvalitnili ? Na odbornej stránke intenzívne pracujeme, na tej ľudsko- organizačnej čakáme aj na impulzy od Vás. Radi by sme totiž, aby sme v roku 2012 boli zas o čosi lepší ako v tomto roku, aby ste v nás našli svoju pevnú odborno – ľudskú oporu.