Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Astma

Najmodernejšia diagnostika a liečba u detí aj dospelých

  • Komplexné alergologicko-imunologické vyčetrenie
  • Funkčné vyšetrenia pľúc – spirometrie (kľudové, záťažové, bronchodilatačné testy)
  • Moderné vyšetrenie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu (NIOX)
  • Škola astmy (vzdelávanie a dychové cvičenia)
  • Inhalačná liečba, preplachy nosa