Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Škola astmy

Pozeráme na strom, vnímame jeho majestátnosť, široký kmeň, košatú korunu. Nesmieme ale zabudnúť na korene. Nevidíme ich, ale bez nich by tento strom nestál a nebol by taký mohutný. Tak je to aj s projektom škôl astmy. Salzburgsko- prešovská škola astmy začala síce v roku 2005, ale má svoje korene. Spomeniem tie najhrubšie z nich.

Prvý koreň o sebe možno ani netuší, že vôbec nejakým koreňom je. Je ním prof. MUDr. Hruškovič. Už ani neviem, na ktorej z jeho nespočetných prednášok, ktoré som absolvoval, zaznel apel na edukáciu pacientov. Hovoril o dôležitosti vzdelávania, o našom poslaní lekárov toto vzdelávanie realizovať. Kto poznáte prof . Hruškoviča, viete, že je to veľký rétor, pre mňa je to aj veľký učiteľ. Jeho myšlienka padla na úrodnú pôdu a začala klíčiť.

Druhým koreňom je obdobie roka 1997-2003, keď sa realizovali Školy astmy. Tu som nadobudol prvé skúsenosti s početnými prednáškami pre pacientov, so zabezpečovaním projektu.

Tretím koreňom boli prednášky pre pacientov, ktoré som od roku 2002 v Sabinove a neskôr v Prešove realizoval. No a posledným koreňom, tým mohutným impulzom bol pobyt v Salzburgu v zime roku 2005. Počul som, videl som, zažil som. „Školu astmy par excelance“. Načo vymýšľať teplú vodu, keď tu máme rokmi overený projekt, ktorý funguje. A tak s ich láskavým súhlasom som prerobil ich edukačné materiály, a s tou istou štruktúrou som začal realizovať projekt v v Sabinove aj v Prešove. Z pokory, z vďaky nad prácou rakúskych kolegov som tento projekt nazval Salzburgsko – prešovská škola astmy.

Ako prebieha škola astmy? Každý astmatik má možnosť prihlásiť sa do školy astmy. Vedie ho skúsená zdravotná sestra p. Palenčárová. Pacienti sa učia spoznávať svoje ochorenie, naučia sa techniky inhalácie, spôsob zvládania akútnych stavov v domácich podmienkach. No a v neposlednom rade diskutujú, vymieňajú si skúsenosti, cítia spolupatričnosť s inými rovnako trpiacimi.