Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Hyperbarická komora

https://alergoimun.sk/hyperbaricka-komora/

2  hyperbarické komory v Prešove a v Sabinove

Najnovšie  využívajú  výhody  hyperbarickej komory   najmá pacienti s  postkovidovým syndrómom

Výhody hyperbarickej oxygenoterapie sú nesporné. Významné zvýšenie prísunu kyslíka k chorým a poškodeným tkanivám je  pre mnohých pacientov malým zázrakom.

Liečba je založená na vdychovaní čistého kyslíka pri zvýšenom tlaku. Vďaka zvýšenému tlaku vzduchu v hyperbarickej komore sa kyslík dostane všade tam, kde ho Vaše telo potrebuje. Hyperbarickej komore sa preto hovorí aj kyslíková komora. Dochádza k obnove poškodených tkanív, k zlepšeniu funkcií poškodených či nefunkčných orgánov v tele pacienta.

 Diagnózy s možným benefitom

 • náhlej percepčnej poruche sluchu, akustickej traume – do 3 mesiacov od vzniku
 • tinitus – hučanie v ušiach
 • poruchy spánku
 • postkovidové stavy
 • nehojace sa rany z najrôznejšieho dôvodu
 • stavy po poranení mozgu, miechy, periférnych nervov
 • komplikované kostné diagnózy ( osteomyelitídy, nehojace sa zlomeniny, osteonekrózy, Sudeckov syndróm)
 • stavy po mozgovej príhode, cievne ochorenia, komplikácie cukrovky ako diabetické nohy,
 • postradiačné komplikácie liečby onkologických ochorení, poúrazové stavy
 • včasných štádiách dementného syndrómu
 • komplikáciach varixov dolných končatín

 

 • Terapiu v hyperbarickej komore na celom svete využíva pre regeneráciu aj celý rad špičkových profesionálnych i amatérskych športovcov.

Ďalšie možnosti liečby HBO:

 • chronický únavový syndróm
 • chronický stres a nadmerné psychické vypätie
 • poruchy koncentrácie a pamäti
 • poruchy spánku
 • zlepšenie fyzickej výkonnosti u športovcov aj nešportovcov

Liečba je nevhodná, ak:

 • máte neliečený pneumotorax, alebo ste prekonali spontánny pneuomotorax
 • ste po resekčnom výkone na pľúcach
 • ste po operácii stredného ucha alebo náhrade stredoušných kostičiek, trpíte na otosklerózu, alebo na závažnejšie ušné ochorenie
 •  chronickou obštrukčnou chorobou ťažkého stupňa
 • máte neliečené onkologické ochorenie
 • ste utrpeli zlomeninu spodiny lebky
 • ste tehotná.

Liečbu HBO môžete podstúpiť za určitých podmienok, ak:

 • trpíte strachom z uzavretých priestorov
 • máte implantovaný kardiostimulátor alebo defibrilátor – dokladovať odolnosť zariadenia voči zvýšenému tlaku
 • liečite sa na krvný tlak – do hodnoty 160 mmHg
 • trpíte kŕčovitým ochorením, napríklad epilepsiou – ak ste dlhodobo bez záchvatov
 • aktuálne máte akútnu infekciu horných alebo dolných dýchacích ciest, prínosových dutín, nepriechodnosť dutín alebo Eustachovej trubice – nutné prerušiť liečbu HBO do vyliečenia ochorenia
 • sa dlhodobo liečite niektorými liekmi – kardiotoxické cytostatiká (doxorubicin), cisplatina, disulfiram, neomycín, adriamycín, mafenid – HBO až po ukončení liečby
 • v minulosti ste prekonali onkologické ochorenie
 • liečite sa na psychiatrické ochorenie.

Postup pred liečbou

Liečbu HBO indikuje Váš ošetrujúci lekár – špecialista, ktorý Vám vystaví odporúčanie na liečbu. Pred liečbou absolvujete vstupný pohovor so zdravotníkom v našej ambulancii, prinesiete si svoju zdravotnú dokumentáciu. Vypíštere vstupný dotazník, prekonzultujete  s nami  Váš zdravotný stav. Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj ústne poučenie o povahe liečby, rizikách a opatreniach počas liečby. Vstupný dotazník a informovaný súhlas obdržíte pri vyšetrení.