Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

MUDr. Vojtušová Zuzana, MBA

MUDr. Vojtušová Zuzana, MBA

imunoalergologička

VZDELANIE:

1994 – 2000 – Lekárska Fakulta UPJŠ Košice, odbor: všeobecné lekárstvo

2000 – 2005 – postgraduálne stáže a kurzy v pediatrii – Detská Klinika – FN Ostrava-Poruba, ČR

2003 – atestácia z pediatrie, Ostrava, 2005 – špecializácia v odbore pediatria, Praha

2006 – špecializácia v odbore praktický lekár pre deti a dorast, Praha

2006 – 2009 – postgraduálne stáže a kurzy v alergológii a klin. imunológii – IPVZ Praha, Odd. alergologie a klinické imunologie – Nemocnice na Homolce, Praha, Odd. alergologie a klin. imunologie – Všeobecná FN, Praha

2009 – atestácia – špecializácia v odbore alergológia a klinická imunológia, Praha

2018-2019 – MBA – odbor manažment zdravotníctva, Praha

 

AAF semináre – Salzburg:

2011 – Pediatric allergy and immunology

2013 – Pediatric pulmonology

2014 – Pediatric allergy and immunology

+ kontinuálne postgraduálne vzdelávanie v pediatrii a alergológii a klinickej imunológii, je členkou viacerých odborných spoločností

2019- MBA, obhajoba práce v Prahe

PROFESNÁ PRAX:

2000 – 2006 – Dětské odd., JIP a odd. novoroz., alergoimunol. ambulance – Vítkovická Nemocnice Blahoslavené Marie Antoníny, Ostrava

2006 – 2011 – Oddelenie a alergoimunologická ambulancia – Šrobárov ústav detskej TBC a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec

Od 1.6.2011 – Alergoimunologické centrum EMED s.r.o., Prešov

Od r. 2014 – lektorka JLF UK v Martine pre teoretickú časť vzdelávania v špecializačnom odbore alergológia a klinická imunológia

Od r. 2018 – lektorka JLF UK v Martine pre praktickú časť vzdelávania v špecializačnom odbore alergológia a klinická imunológia

 

Publikačná a prednášková činnosť pre odbornú aj laickú verejnosť:

Autorka a spoluautorka textov v knižných publikáciách v pediatrii a alergológii a klinickej  imunológii – v spolupráci s prof. Dr. Jeseňákom, PhD., MBA a Klinikou detí a dorastu JLF UK v Martine:

Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí (2012 ﴿

Potravinová alergia – mýty, fakty, realita (2012 ﴿

Očkovanie v špeciálnych situáciách (2013 ﴿

Imunitný šlabikár (2013﴿

Vrodené poruchy imunity (2014﴿

Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny (2015)

Publikácie pre pacientov:

Imunitný šlabikár (2013﴿

Imunita u detí v predškolskom veku (2010﴿

Ako odolať stresu a posilniť imunitu? (2012)

Atopický ekzém (2014)

 

Poznámka MUDr. Lešťana:Už v 2009 roku sme začali hľadať ďalšieho detského imunológa do nášho tímu. Bolo to logické riešenie veľkého zájmu pacientov o naše Centrum. Tešil nás záujem východoslovenských pacientov , ale aj ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Bohužiaľ pri vysokom počte pacientov sa predlžovali čakacie doby, boli sme nútení pracovať do neskorého večera, ba aj počas víkendov. Záujem sme nemali o bežného lekára, naše požiadavky boli veľmi vysoké : múdry, skúsený pediater, imunológ – ktorý sa rovnocenne zapojí do nášho tímu a bude mu oporou. Trpezlivé hľadanie sa oplatilo. Našli sme pani doktorku Zuzanu Vojtušovú. Naša ” imunologická polievka ” získala novú ingredienciu. Mali sme v nej už kvalitnú košicko – prešovsko – bratislavsko – anglicko – rakúsku imunologickú zložku a stále nám chýbala známa česká imunologická škola. Zuzkou sa polievka dochutila.