Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

MUDr. Belvončíková Slávka

MUDr. Belvončíková Slávka

imunoalergologička

Štúdium medicíny ukončila na Jeseniovej Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v roku 1996* nástupnú prax absolvovala na Hematologickom lôžkovom oddelení FNsP v Prešove* od roku 1998 do roku 2001 pracovala na II. Internej klinike FNsP Prešov* v roku 2001 atestovala v odbore interné lekárstvo* v rokoch 2001 až 2005 pôsobila na Oddelení klinickej imunológie a alergológie FNsP Prešov* absolvovala odbornú stáž a laboratórnu prax na pracoviskách klinickej imunológie a alergológie SZU v Bratislave, v Národnom ústave tbc a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach a OKIA FNsP L.Pasteura v Košiciach* v roku 2005 atestovala v odbore klinická imunológia a alergológia* pravidelne sa zúčastňuje na odbornom postgraduálnom vzdelávaní na Slovensku aj v zahraničí* prednáša na odborných podujatiach pre lekárov aj laickú verejnosť* je členkou viacerých odborných spoločnostíMá dve dcérky – Dominiku a Veroniku.

Poznámka MUDr. Lešťana: Lekár by nemal liečiť sám seba. Ak by som ja potreboval pomoc v oblasti imunoalergológie, tak ani chvíľu neváham a s dôverou sa zverím do rúk pani doktorky Slávky Belvončíkovej. Svedomitosť, záujem o pacienta, výborné znalosti problematiky imunoalergológie – aj to je Slávka !