Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

MUDr. Lešťan Martin, hlavný lekár Centra

MUDr. Lešťan Martin, hlavný lekár Centra

vedúci lekár imunoalergológ

Lekár s dlhoročnou praxou v pediatrii, klinickej imunológii a alergológii, predseda občianskeho združenia Alergoimun., odborný garant Alergoimunologického centra v Prešove a Sabinove, vedúci  lekár akreditovaného  pracoviska Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre praktickú časť vzdelávania lekárov v odbere klinická imunológia a alergológia člen pracovnej skupiny pre reprodukčnú imunológiu ČSAKI.

Lekárske fakulty: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 3.LF Univerzity Karlovej v Prahe
Atestácie: pediatria, klinická imunológia alergológia
Pôsobenie na Slovensku: 1995 -2003 Detská nemocnica Košice – pediater, ordinár v odbore klinická imunológia a alergológia 2002 -2003 ambulancia klinickej imunológie alergológie v Poliklinike Sekčov a Poliklinike v Sabinove 2003- doteraz : Alergoimunologické centrum Prešov, Sabinov – vedúci lekár

Zahraničné stáže a pobyty: 1995 – Postgraduálny kurz pre lekárov Basilei, Švajčiarsko 1995 – trojmesačný pobyt v Guy´s and St Thomas´ Hospitals (alergologické ambulancie, astma klinika, lieková alergia, Londýn, Anglicko 1996 – kurz včasnej neurokineziologickej diagnostiky podľa Vojtu, Krakov, Poľsko 1999 – Seminár pre lekárov – pediatria, Salzburg, Rakúsko 2005 – trojtýždňový pobyt v Salzburgskej nemocnici – v centre liečby detského ekzému, v alergologickej ambulancii, Salzburg, Rakúsko

V období medzi atestáciami absolvoval stáž na viacerých pracoviskách: imunoalergologické ambulancie : prof. Hruškovič, prof. Pružinec, prim. Michaličková, MUDr. Kayserová, prim. Šimko, MUDr. Balážová, MUDr. Somošová, kožné ambulancie: doc. Jautová, prim. Martinásková, prim. Ficová imunologické laboratóriá :FNsP – tr. SNP v Košiciach (RNDr.Barlová), Ústav preventívnej a klinickej medicíny (doc.Nyullassy, RNDr. Keleová)

Ďalšie vzdelávanie: každoročne sa zúčastňuje mnohých odborných podujatí doma aj v zahraničí (kongresy klinickej imunológie a alergológie, postgraduálne kurzy, semináre).Prednášková aktivita: aktívna účasť na niekoľkých slovenských kongresoch, mnohých odborných podujatiach

Autor vzdelávacích programov:Škola astmy, prímorské pobyty pre alergikov

Člen viacerých odb. spoločnosti ( domáce, medzinárodné ), otec 2 detí