Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Jesenné novinky v našom centre (črevný mikrobióm, uterinné NK bunky)

Jesenné novinky v našom centre (črevný mikrobióm, uterinné NK bunky)
27. novembra 2022 Dr. Martin Lešťan

Jeseň nám okrem množstva pacientov, prednášok našich lekárov, webináru pre pacientov priniesla  aj tiet dve  diagnostické novinky. Prvá sa týka črevného zdravia a druhá reprodukčnej imunológie.

Od jesene 2022 sme v spolupráci so spoločnosťou Medirex, našou nutričnou špecialistkou  začali vyšetrovať črevný mikrobióm. Bližšie info o tejto zaujímavej  výzve na našej stránke: TU

Novinkou v reprodukčnej  imunológii nášho centra je vyšetrovanie materničných NK buniek u vybraných rizikových pacientiek. S odberom vzoriek nám pomáha tím pani docentky Toporcerovej spoločnosti Gyncare, vzorky spracuváva super tím imunologického laboratória pod vedením pani doktorky Marcelky Popovňákovej. Veľká vďaka za novú metodiku patrí hlavne srdcu slovenskej reprodukčnej imunologickej laboratórnej diagnostiky pani doktorke Elenke Tibenskej.

Krok za krokom k pokroku. Pacientom ďakujeme za  dôveru  pri našej spoločnej ceste k zdraviu.