Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Dovolenky

Dovolenky v Prešove

Jún+ Júl 2019

Dr. Lešťan v Prešove pracuje v pondelky, štvrtky a piatky s výnimkou :27.6.,1.7,4.7,22.7,25.7,26.7,29.7,  (12.7. ordinuje v Gyncare v Košiciach)

Dr. Belvončíková v Prešove pracuje v utorky, stredy a piatky s výnimkou :  16.7,17.7,19.7,30.7,31.7

Dr. Vojtušová  v Prešove pracuje v pondelky, utorky ,stredy a štvrtky   s výnimkou : 2.7 (Sabinov), 4.7, 22.7, 23.7, 24.7, 25.7, 29.7,30.7,31.7

Dr. Očipová   v Prešove pracuje v pondelky, stredy a štvrtky   s výnimkou :3.7,4.7,8.7,10.7,11.7,

 Dňa 22.7 a 29.7 ordinujeme do 13:00hod.

Každý pracovný deň je v Centre prítomný aspoň 1  lekár s výnimkou 4.7., a 30.7. Tieto  dni pracuje lekár v Sabinove ( akútne stavy )

Dňa 4.7., 30.7. zatvorené (  otvorená je sabinovská ambulancia)

 

 

 

 

Dovolenky v Sabinove

Jún+ Júl  2019

Dr. Lešťan v Sabinove  pracuje v utorky a stredy  s výnimkou : 2.7. ( zástup ), 3.7., 23.7., 24.7. (2.7. zastupuje Dr. Vojtušová)

Dr. Belvončíková v Sabinove  pracuje v pondelky a štvrtky s výnimkou : 1.7., 15.7., 18.7., 29.7.

Dr. Vojtušová  v Sabinove pracuje v piatky s výnimkou :  26.7.+ pracuje aj 2.7.

Dr. Očipová   v Sabinove  pracuje v utorky a piatky  s výnimkou : 9.7., 12.7.

Dr. Spišák    v Sabinove  pracuje v pondelok : 15.7.2019 od 16:30hod

Dňa 1.7. je v ambulancii prítomná sestra bez lekára – do 12.00 hod. Lekár je prítomný v Prešove

Ambulancia zatvorená – 3.7., 15.7., 18.7., 24.7., 29.7. Tieto dni  akútne stavy vyšetrujeme v Prešove.