Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Decembrový rozhovor

Decembrový rozhovor
17. februára 2017 Dr. Martin Lešťan

Decembrový rozhovor s MUDr. Martinom  Lešťanom, vedúcim lekárom Centra

Do konca roku 2014   ostáva  už len pár dní. Ako by si  zhodnotil končiaci sa rok ?

Rok 2014  bol rokom dynamickým, plným práce, kolotočom nikdy sa nekončiacich povinností. V roku 2014 sme rozšírili a  zrekonštruovali Alergoimunologické centrum v Prešove na Jurkovičovej ulici, venovali sme sa  klinickým študiám, zaviedli sme nové vyšetrovacie  metódy  do našej praxe, čelili sme výzve   zložitých pacientov z celého Slovenska, publikovali sme   články do časopisov, boli  sme  spoluautormi  odborých kníh – publikácií, zorganizovali sme v poradí už  desiaty   ročník klimatického pobytu  pre našich pacientov  v Chorvátsku, prednášali sme na odborých podujatiach….

Nuž , výpočet   aktivít je  dlhý, stíhali ste   sa venovať   naplno aj   bežnej ambulantnej činnosti ?

Pacient  je u nás  na prvom mieste. Veď   všetky naše aktivity smerujú ku kvalitnej  nadštandardnej starostlivosti o  chorého   človeka. Pravdou ale je,   že  v roku 2014 sa  stalo pravidlom   odchádzať z práce v neskorých  večerných hodinách.,  či venovať sa práci aj  počas   víkendov a voľných dní. Klinické  štúdie,  písanie   odborných textov , edukačné  aktivity –   toto všetko   sa odohrávalo po skončení ordinovania.

Prečo ste sa pustili  do rekonštrukcie prešovského Centra ?

Hlavným dôvodom  bolo  rozšírenie  odberových priestorov a priestorov pre podávanie infúznej liečby. Terajší stav je optimálny. Máme  možnosť súbežne podávať infúznu liečbu   naraz  dvom pacientom, pričom tretí môže  absolvovať odber krvi a  ďalší  v tom istom čase  môže  podstupovať inhalačnú liečbu,   štvrtý pacient  môže podstupovať  záťažovú spirometriu, piaty   sa v tom čase  môže testovať alergénmi a   ďalší   môže v tom istom čase byť na recepcii a vybavovať si napríklad recepty. Pred rekonštrukciou  takáto situácia nemohla nastať a pacienti  dlhšie čakali na jednotlivé procedúry. Prestavbou sme  aj zlepšili pracovné podmienky pre zdravotné sestry – väčší priestor, viac priameho svetla, optimálny teplotný komfort. Kým predtým  takéto optimálne  podmienky  mala  sabinovská ambulancia, tento rok sa  dočkal aj Prešov

Mali ste v roku 2014 komplikované prípady ?

Zaujímavé je, že každý rok je trochu iný. Jednotlivé diagnózy akoby mali tendenciu sa nakopiť. V roku 2014 to napríklad bolo nakopenie sa diagnóz pacientov s vrodenými imunodeficitmi. Spomeniem 2 pacientov s vrodenými poruchmi komplementu, či 2 deti s autoinflamatórnym ochorením. Zložitých prípadov bolo ale viac – závažné potravinové alergie, poruchy plodnosti, opakované potrácanie, úporné herpetické výsevy, onkologických pacientov…. Je veľkým záväzkom, že mnohí títo pacienti sú odosielaní cielene ku nám od iných kolegov, či tá skutočnosť, že títo pacienti sú z celého Slovenska.

Aká je hlavná prednosť Vášho centra?

Jednoznačne tímovosť. 4 atestovaní imunoalergológovia, ktorí dávajú hlavy dohromady, vzájomne sa radia…. Pravidlom sú u nás spoločné konzília, kde si vzájomne preberáme a konzultujeme našich pacientov. Pacient ani mnohokrát nevie, že nad jeho výsledkami, nad jeho ťažkosťami sa zamýšľa viac hláv. Každý z lekárov pritom je väčším špecialistom na tú – ktorú oblasť imunoalerglógie.

A otázka na telo… aká je hlavná slabosť Centra ?

Hmm, asi nedostatok času. Na taký veľký nápor pacientov by sme potrebovali , aby deň mal aspon 40 hodín. Ale vážne – mnohé veci by sa mohli zlepšiť. Pracujeme na zlepšení online objednávkového systému, trápia nás prepadnuté termíny lajdáckych pacientov, ktorí sa zabudnú odhlásiť z termínu a blokujú pritom miesto inému človeku. Máme rezervy v komunikácii hlavne niektorých zdravotných sestier s pacientami.

Spomínaš objednávanie pacientov. Všimla som si, že častokrát sú najbližšie voľné termíny dosť vzdialené. Čo ak potrebujeme vyšetrenie skôr?

Objednávaniu pacientov, ich komfortu venujeme v našom Centre veľkú pozornosť. Systém sa snažíme zdokonaľovať, ale je to náročný proces – keďže pacientov je veľa a stále ich pribúda. Pre nás je dôležitá zásada, že pacient sa musí vedieť na vyšetrenie k lekárovi dostať vždy keď to jeho zdravie vyžaduje. Preto okrem rezervovaných termínov na určitý čas ( či online objednaných, či cez recepciu), existuje aj možnosť ranných časeniek. Tieto umožňujú, že každý môže prísť na kontrolu – aj keď nemá dopredu rezervovaný čas. Alergológia a imunológa je totižto akútny odbor. Dieťa s astmatickým záchvatom, akútne opuchnutý alergik musí mať možnosť byť vyšetrený okamžite. Ranné časenky ale majú jednu veľkú nevýhodu – čakanie v čakárni. Nikdy totižto dopredu nevieme, koľko pacientov ráno si príde časenku vyzdvihnúť. Preto je pre nás – zdravotníkov , ale aj pre Vás pacientov najpohodnejšie mať rezervovaný čas vyšetrenia.

Našou háklivou témom sú poplatky. Aký je Tvoj názor na poplatky u lekára?

Okrem toho, že som lekár – som aj obyčajný človek a z času na čas aj pacient. Viem ako ma zamrzela situácia v nemenovanej nemocnici, keď si od mojej vyše 80 ročnej mamy toto zariadenie vynucovalo poplatok za poplatkom. Ideš na vyšetrenie k ortopédovi – najprv zaplať poplatok, pošle ťa lekár na RTG – opať najprv zaplať poplatok, následne ideš na odber krvi – opäť plať atď. Toto nie je cesta…. Poplatky musia byť jasne definované, prehľadné a zdravotná starostlivosť nesmie byť podmieňovaná poplatkom. U nás nikdy nedovolím, aby pacient bol nútený platiť, len aby sa dostal k zdravotnej starostlivosti. Na strane druhej za nadštandard, za služby navyše sú poplatky namieste. Uvediem príklad. Potrebuješ , aby Ti lekár zaslal domov recept prvou triedou? Pre zdravotnícke zariadenie to znamená, nachystať Ti recept do obálky, isť s obálkou na poštu… poplatok je namieste. Alebo potrebuješ nadštandard vo forme – prednostných vyšetrení, zdarma inhalácií, zvýhodnených cien poisťovňou nehradených procedúr? Opäť je namieste poplatok. Viac ako poplatky ma trápia iné úhrady pacientov….

Aké?

Úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú nepreplácajú zdravotné poisťovne. Uvediem príklad – meranie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu u astmatikov. Toto vyšetrenie patrí v dnešnej dobe podľa môjho názoru k štandardu diagnostiky a monitorovania astmy. Poisťovne ho z neznámych dôvodov neuhrádzajú a teda toto vyšetrenie platí pacient. Srdce mi stíska, keď z finančných dôvodov si toto vyšetrenie nemôže dovoliť uhradiť pacient. Priznám sa, že mnohokrát som ho za pacienta uhradil sám. Ekonómka si ale ťuká na čelo, keďže za prístroj, za náplň a servis musíme platiť a každé neuhradené vyšetrenie nám vyrába stratu…. Alebo inhalačné procedúry. Poisťovne nám ich nehradia, hoci – niekedy vedia pacientovi vrazne zlepšiť jeho zdravotný stav a skrátiť jeho ochorenie. Alebo počty testovaných alergénov. Jedna z poisťovní sa rozhodla, že pacientovi uhradí maximálne 18 alergénov za rok … a čo ak si jeho zdtavotný stav zaslúži vyšší počet ( potraviny… ) ? Nie poplatky za prednostné vyšetrenie, ale neuhrádzanie potrebnej starostlivosti je problém….. Reflektor namierený na zdravotníkov mnohohrát slúži len za zastretie tmavého kúta v našom zdravotnictve, v ktorom sa pod rúškom tmy ….

Obráťme list, vedel by si 2-3 vetami charakterizovať aktivitu svojich kolegov – lekárov v roku 2014?

No veru neviem, či sa to prár vetami vôbec dá…. Začnem MUDr. Belvončíkovou. Okrem super starostlivosti o dospelých pacientov sa táto vynikajúca odborníčka v roku 2014 rozhodujúcou mierou zaslúžila o zdárny chod klinických štúdií. Pre veľký nápor práce nebolo zriedavosťou ocdádzanie z práce v neskorých večerných hodinách, či dokonca práca cez víkend. MUDr. Vojtušová. Výborná detská imunoalergologička, ktorá okrem tímovej práce nad našimi pacientami sa v roku 2014 venovala klinickým študiám, ale aj publikačnej činnosti. Aj vďaka nej je meno nášho pracoviska natrvalo v mnohých odborných publikáciach. MUDr. Spišák. Som veľmi rád, že už 10 rok nám pomáha so sabinovskými dospelými pacientami. Vďaka nemu majú aj sabinovčania možnosť isť na vyšetrenie vo večerných hodinách. Tu by som mal končiť, ale nada mi nespomenúť aj našich partnerov – zdravotné sestry. V mojich očiach sú to rovnocenní partnermi v starostlivosti o pacientov. Spomeniem najmä vrchnú sestru – Martu Tallovú, ktorá nieleže organizovala prácu v oboch ambulanciách, ale bolo ochotná sa vzdelávať a pomáhať lekárom aj v študijno edukačných aktivitách . Nedá mi nespomenúť jej aktívnu účasť pri pobyte našich pacientov pri mori, vzdelávanie v Berlíne, Budapesti či Prahe., školy astmy pre pacientov. Poďakovanie ale samozrejme patrí všetkým zdravotným sestrám.

Plány na rok 2015?

Hovorí sa, že povedz svoje plány a rozosmej Pána Boha…. Pokračovať. To je to správne slovo. Nevieme, akých pacientov nám nadelí osud. Radi by sme ale tímovo sa o nich čo najlepšie postarali. Radi by sme napredovali v problematike potravinových alergií, rozšírili naše postupy najmä v expozičných testoch. Urobili ďalší krok v reprdukčnej imunológii, zamerali cielenejšie sa na pacientov s imunodeficitmi. Zlepšili prístrojové vybavenie, zmodernizovali online objednávanie . Plánov je veľa, hlavne nech nám slúži zdravie, nech sme ako tím súdržní a nech nás zlí ľudia zďaleka obchádzajú….

A na záver rozhovoru Ťa poprosím o odkaz pacientom.

Pacientom želám v roku 2015 veľa zdravia. Zdravie nie je totiž fráza, je to veľký dar, o ktorý sa máme celoživotne starať a chrániť si ho. Zdravým životným štýlom, správnym stravovaním, ale aj udržiavaním dobrej psychickej kondície. Nech teda láska, harmónia a prajnosť vytlačia z nás všetkých zlobu, závisť a zlé myšlienky…. A ak to zdravie predsa len trochu začne pokrivkávať, tak Vám želám múdrych, dobrých a empatických zdravotníkov.

Za rozhovor ďakuje Ady Kupková