Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Pokyny pre pacientov

Pokyny pred kontrolným vyšetrením

 • Kontrolné vyšetrenia sa uskutočňujú  podľa pokynov lekára-        na základe  klinického stavu. Pri zhoršení zdravotného stavu sa môžete na kontrolu objednať aj skôr.
 • Pri predchádzajúcom vyšetrení sa stanoví aj plánovaná diagnostická  činnosť pri kontrole. Venujte preto dostatočnú pozornosť prečítaniu  si odporúčania.
 • Ak sa plánuje pri kontrole napr. testovanie- dôležité  je primerané vynechanie liekov  pred kontrolou. Niekedy sa pred kontrolou vyžaduje odber, či iné diagnostické vyšetrenie.
  Plán kontrolných vyšetrení je individuálny, nie je teda možné uverejniť  paušálne  pokyny. Ku kontrole sa prosím dostavte včas a počítajte aj s možným pobytom v čakárni, keďže nevieme dopredu odhadnúť event.

Pokyny pred kožnými testami

 • V našich ambulanciách využívame k diagnostike  rôzne druhy testov – prick testy, náplasťové epikutánne testy,  kožné chladové testy. Pri testovaní používame tie najkvalitnejšie komerčné inhalačné, potravinové, kontaktné alergény, ako aj natívne alergény
 • Všeobecne platí, že minimálne 5 dní pred testami je potrebné vynechať z liečby lieky na alergiu, určité lieky na bolesť a spanie. Presné -individualizované  pokyny  Vám stále povieme dostatočne včas.
 • Náplasťové a špeciálne potravinové- liekové  testovanie  sa vykonáva  len v určité dni, prick-testovanie vykonávame denne.

Pokyny pred odbermi

 • V našom Centre je komfort a bezpečnosť pacientov veľmi dôležitá. Pri odberoch využívame kvalitný jednorázový materiál.
 • Pokyny pre odbermi sú individálne, lekár ordinuje prípadné vynechanie liečby pred odberom.
 • Dôležitá je dostatočná hydratácia- zavodnenie pacienta  pred odberom.

Pokyny pred spirometrickým vyšetrením

 • Funkčné vyšetrenie pľúc je základným vyšetrením  pre našich astmatických pacientov.
 • Samozrejmosťou je používanie jednorazových turbíniek pre zachovanie maximálnej bezpečnosti pre našich pacientov, moderných počítačovo riadených spirometrov.
 • Okrem bežnej kľudovej spirometrie vykonávame  bronchodilatačné a bronchokonstrikné- pozáťažové testy.
 • Všetky  spirometrické vyšetrenia sú pre pacienta bezplatné.

Pokyny pre pacientov:

 • Každý pacient dostane individálne pokyny- napr. vynechanie  inhalačnej liečby, nefajčenie,….

Pokyny pre vyšetrením prístrojom NIOX

Prístroj na diagnostiku a monitorovanie prieduškovej astmy – NIOX,

Prístroj Niox meria oxid dusnatý- marker alergického  zápalu vo vydychovanom vzduchu našich pacientov.

Prínos prístroja pre lekárov?

 • zlepšená diferenciálna diagnostika prieduškovej astmy
 • presnejšia a cielená liečba
 • monitorovanie úspešnosti iečby prieduškovej astmy

Prínos pre pacienta?

 • liečba šitá na mieru- spresnenie správnej dávky liečby 

Vekové obmedzenie?

V našich ambulanciách vyšetrujeme spravidla deti od 5rokov života a dospelých pacientov.

Je  vyšetrovanie vydychovaného NO   nadštandardom?

Podľa nášho názoru je to  úplne štandardné vyšetrenie, ktoré  by mal pravidelne absolvovať každý astmatik, či pacient s podozrením na prieduškovú astmu. Patrí k európskemu štandardu ,a v mnohých krajinách ( Česká republika,..)  je bezplatné. Na  Slovensku  bohužiaľ toto  vyšetrenie  zdravotné poisťovne nehradia. Cena v našich ambulanciách  odráža cenu prístroja a cenu náplní   a je stanovená na sumu 15EUR ( špeciálna zľava pre kartičkových pacientov…)

Pokyny pre pacientov:

 • cca 24-48 hod pred vyšetrením neužívať protizápalové lieky –  celkové,inhalačné

 • informovať sa o vynechaní inhalačnej liečby u  nás ( individuálne)

 • 2 hodiny pred vyšetrením nejesť a nepiť,necvičiť, nefajčiť

Pokyny pred dychovým testom na diagnostiku LAKTÓZOVEJ INTOLERANCIE

Príprava  pacienta   pred   vyšetrením:

 • aspoň 3 týždne pred  vyšetrením neužívať ATB
 • týždeň pred testom vysaďte probiotiká
 • 3 dni pred testom  neužívajte  preháňadlá  a prípravky s  laktulózou
 • 1-2  dni  pred  testom  nejedzte  strukoviny, kapustu, cibuľu, cesnak, nepite  ani mlieko a  nekonzumujte mliečne výrobky
 • na vyšetrenie príďte nalačno  ( 8-12 hodín pred vyšetrením nejesť,  nefajčiť, nekonzumovať alkohol, nežuť žuvačky, cukríky- obmedziť aj pitie  tekutín na malé množstvo  vody na zapitie liekov ). U dojčiat od 3:00 rannej nepiť a nejesť a prísť na test ráno )
 • Pred vyšetrením si umyť zuby
 • 30 minút pred vyšetrením necvičiť
 • 1 minútu pred vyšetrením   v kľude sedieť a  pokojne dýchať

Bližšie info o diagnostike : TU

Pokyny - vyšetrenie SIBO

Pokyny Mgr. Pálenikovej- našej nutričnej špecialistky

Pokyny - reprodukčná imunológia

Na vyšetrenia reprodukčnej imunológie sa môžete objednať online TU, alebo sa objednajte telefonicky na tel. čísle 051/7581544 (možnosť  zanechania odkazu s následovným kontaktovaním  našich pracovníkov ). Ak ste dostali špeciálne inštrukcie ( kontrola pri pozitívnom tehotenskom teste,  kontrola pred embryotransferom, termíny na podávanie  intralipidov,  imunoglobilínov, imunomodulačnej liečby … kontaktujte nás najideálnejšie prostredníctvom rezervačného systému, alebo aj telefonicky 051/7581544– dostanete okamžitý termín) informácie o reprodukčnej imunológii TU

Pokyny- inhalačná liečba

 • Inhalačná  liečba  je účinná  podporná terapia pre našich pacientov.
 • Máme široké spektrum  inhalátorov – kompresorové, ultrazvukové.
 • Typ inhalára , zloženie inhalačného roztoku  a  počet sedení určuje lekár  na základe klinického stavu  pacienta.
 • Vynikajúce efekty sa dosahujú pri špeciálnych inhalátoroch určené na podávanie liekov   do  prinosových  dutín pacienta,  či  pri špaciálach inhalátoroch na  liečbu horných a  dolných dýchacích ciest.
 • Okrem solľných roztokov,  roztokov  s mukolytickým efektom   – využívame aj  lokálne podávanie  ATB,adrenalínu, kyseliny hyaluronovej.
 • U   dojčiat a  malých detí využívame na ich inhaláciu  špeciálne detské masky.
 • Podľa pokynov lekára sa  inhalácie  vhodne dopĺňajú  s preplachmi nosa, či  svetelnou terapiou.
 • Inhalačná  liečba  nie je hradená  zdr.posťovňami- cenník je k dispozícii  v ambulancii

Pokyny preplach nosa

 • Preplachy nosa  soľnými roztokmi sú nesmierne účinné a efektívne pre našich alergických pacientov.
 • Táto šetrná metóda jemne čistí nos od  alergénov, hlienu a choroboplodných  mikróbov.
 • Umožňuje znižovať  užívanie chemických liekov,  či obmedzovať nutnosť užívania lokálnej liečby.
 • Po dôkladnej edukácii je táto metóda vhodná nielen pre dospelých pacientov ,ale aj pre deti ( väčšinou optimálne zvládajú túto metódu  už 5 ročné deti)

Pokyny - podávanie imunoglobulínov, infúzna liečba

 • V našich ambulanciách máme vhodné podmienky  k podávaniu  infúznej liečby, intravenóznych či subkutánnych  imunoglobulínov, Intralipidov, k oxygenoterapii, k  podávaniu vakcín, či k testovaniu  liekovej alergie expozičné testy ).
 • Pokyny sú prísne individuálne  a  určuje ich každému pacientovi jeho lekár.

Príprava na vyšetrenie u nutričného špecialistu

Odporúčam si so sebou už na prvú konzultáciu priniesť záznam toho, čo všetko ste za posledné dni skonzumovali (vrátane nápojov, sladkostí a pod.).

Zapisujte si:

 • čo ste zjedli
 • množstvo (čo najpresnejšie)
 • čas (kedy ste jedli)

Zaznamenajte si aspoň 2 pracovné dni a 1 víkendový. No a nezabudnite si doniesť aj odporúčanie od nášho imunoalergológa..

Pokyny pred meranim na InBody 230

Pred meraním na prístroji InBody 230 sa snažte aspoň 2 hodiny nejesť. Tesne pred meraním odporúčame použiť toaletu. Pred vyšetrením nepite kávu ani alkohol. Vzhľadom na možné skreslenie výsledkov tiež neodporúčame, aby ste tesne pred meraním absolvovali fyzicky náročnú prácu alebo tréning, či navštívili saunu.