Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Kvalita

ALERGOIMUNOLOGICKÉ CENTRUM Prešov,Sabinov je : „Akreditované pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre  praktickú časť vzdelávania lekárov v odbore klinická imunológia a alergológia, vedúcim lekárom je MUDr.M. Lešťan

Vzdelávanie personálu

Lekári sa povinne zúčastňujú medzinárodných kongresov, absolvujú školenia, stáže s cieľom dosahovať medzinárodnú vedomostnú úroveň v oblasti alergológie a imunológie. V ostatných rokoch  sme sa zúčastnili medzinárodných alergoimunologických kongresov vo Viedni, v Prahe, v Barcelone,Varšave, … sympózia o najmodernejšej liečbe astmy v Londýne,stretnutia alergológov v Aténach, mnohých zahraničných školení v odbore reprodukčná imunológia či v oblasti imunodeficitov,  ako aj mnohých slovenských odborných podujatí. Z významnejších podujatí z predchádzajúciach období spomeniem 2 týždňovú stáž v Salzburgu  zameranú na liečbu ekzému, astmy a  alergií, či trojmesačnú stáž v Londýne, prínosné  vzdelávacie podujatia v oblasti porúch imunity v  Barcelone či Budapešti, stáž  na pracovisku reprodukčnej imunológie v Prahe či mnohé iné.

Sestričky absolvovali stáž na školiacom pracovisku funkčnej diagnostiky ( spirometria), školenie na rehabilitačnom pracovisku – dychové techniky, rehabilitačné cvičenia. Postupne sa do nášho tímu pripojili viaceré vysokoškolsky vzdelané zdravotné sestry. Zdravotné sestry absolvovali viacdňové odborné školenie v Tatrách, ako aj opakované kurzy kardiopulmunálnej resuscitácie. Pravidlom sa stali aj  zahraničné školenia  zdravotných sestier  v oblasti klinických štúdií.

Pravidelne raz štvrťročne organizujeme spoločné semináre, kde sa ako kolektív vzdelávame. V 2016 roku sme spoločne absolvovali tréning pod vedením psychológa s cieľom zlepšiť komunikačné znalosti,  v 2018  roku sme   absolovovali školenie pod  vedením vynikajúcej košickej psychiatričky  MUDr. Ferenčákovej.

Aktivity pre pacientov

11 x sme zorganizovali klimatické pobyty pri mori. Tieto pobyty boli veľmi žiadané. Od roku 2004 pravidelne pre našich pacientov s astmou organizujeme školy astmy, ktoré majú za cieľ edukovať našich pacientov. Organizujeme prednášky pre pacientov.

Snaha zlepšiť dostupnosť ošetrenia pre pacientov. Teší nás že máme veľa pacientov, že sme vyhľadávaní chorými aj z iných „nespádových“ okresov, je to pre nás veľký záväzok. Citlivo preto rozširujeme náš kolektív, aby sme jednak skracovali čakacie doby na vyšetrenie, ale aj aby sme latku kvality držali vysoko.Od 2003 roku spolupracujeme s Dr. Spišákom ( internista – imunoalergológ), v roku 2005 sa do nášho tímu zapojila erudovaná lekárka MUDr.Slávka Belvončíková ( internista – alergológ – imunológ). V roku 2011 sa k nám pripojila detská alergoimunologička MUDr. Zuzana Vojtušová, ktorá predtým pôsobila v Šrobárovom ústave a na českých pracoviskách. Od 1.1.2019 je súčasťou lekárskeho tímu MUDr. Soňa Očipová.

ALERGOIMUNOLOGICKÉ CENTRUM Prešov,Sabinov je
akreditovaným pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre  praktickú časť vzdelávania lekárov v odbore klinická imunológia a alergológia, ved. lekár: MUDr.M. Lešťan

Naši lekári  ( Lešťan, Belvončíková ) sú súčasťou pracovnej skupiny pre tvorbu diagnostických a terapeutických postupov  pre reprodukčnú imunológiu pôsobiacej v rámci  českej a  slovenskej spoločnosti pre klinickú imunológiu a alergológiu.

MUDr. Vojtušová je spoluautorkou mnohých publikácií vzniknutých pod autorským tímom profesora Jeseňáka.

 

Rozširovanie diagnostických a liečebných metód

Od roku 2002 ako prvé alergologické pracovisko v Prešove diagnostikujeme kontaktnú alergiu náplasťovými testami. Realizujeme spirometrické vyšetrenie kľudové aj po záťaži, bronchodilatačné testy, pacientou s astmou monitorujeme kvalitným prístrojom NIOX. V roku 2007 sme začali zaviedli do našej praxe liečbu autovakcínami, ako aj skvalitnenie diagnostiky liekových alergií vyšetrovaním BDT testov. Na diagnostiku alergií používame tie najkvalitnejšie testovacie látky. Súčasťou liečby našich pacientov sú aj preplachy nosa, používanie svetelnej terapie Bioptronom, inhalácie horných aj dolných dýchacích ciest. Spolupracujeme s viacerými laboratóriami, aby sme zabezpečili čo najlepšiu diagnostiku pre našich pacientov. Pre našich pacientov zabezpečujeme aj doplnkové vyšetrenia na iných pracoviskách ( kúpeľné pobyty, vyšetrovanie difúznej kapacity pľúc, diagnostické bronchoskopie a pod.).  Významne sme prispeli   v celoslovenskom meradle  v odbore   reprodukčnej imunológie, kde sa 2 z našich lekárov stali  súčasťou odbornej skupiny  pripravujúcej diagnostické a terapeutické kritéria  v tomto odbore. Dosahujeme  výborné výsledky v oblasti diagnostiky a liečby potravinových alergií a intolerancií, súčasťou nášho tímu sa stala   aj nutričná špecialistka.  Diagnostikujeme a liečime potravinové  alergie , intolerancie.  Súčasťou diagnostiky sú  aj  funkčné dychové testy(  SIBO,  fruktózový a laktózový test), diagnostika a liečba histamínovej intolerancie,  tvorba  eliminačno – záťažových potravinových diét. Okrem bežných pacientov sa venujeme aj vrcholovým  športovcom, ktorým  vieme  s našou nutričnou špecialistkou vytvoriť vhodný  jedálniček na mieru. Máme záväzok byť popredným pracoviskom v regióne, aby naši pacienti mali istotu, že sú v dobrých rukách…

Školíme, publikujeme, vzdelávame…

Sme školiace pracovisko Univerzity  Komenského, školíme pre  Slovensko  budúcich imunoógov a alergológov.  Radi odovzdávame naše skúsenosti začínajúcim špecialistom, ktorí pod našim vedením sa pripravujú na  kvalifikačnú skúšku z imunoalergológie.

Sme spoluautormi odborných publikácií pre lekárov, osvetových článkov pre laickú verejnosť, prednášame pre lekárov, vystupujeme v médiách. Alergológia a imunológia je krásny odbor a sme radi, že svojou „malou troškou do mlyna “ prispievame k popularizácii a k pokroku v odbore.