Dovolenky    Ordinujeme   Karta výhod   Online objednanie
051/758 15 44

Dietológia, nutričný špecialista

Kedy myslieť na vyšetrenie u nás ?

Ak sa Vám nepodarí otehotnieť po roku nechráneného pohlavného styku Po 2 spontánnych potratoch Po dvoch a viacerých neúspešných IVF ( in vitro fertilizáciách ), alebo iných neúspešných metódach asistovanej reprodukcie ( KET, IUI)

Ak máte autoimunitné ochorenie a plánujete tehotenstvo Vyšetrujeme páry s problematickým otehotnením a ženy s neúspešnými graviditami. Typickými našimi p acientami sú páry odoslané z Centier asistovanej reprodukcie, z gynekologických a urologických ambulancií, prípadne páry, ktoré s a rozhodli o vyšetrenie samostatne. Osobitnou kapitolou sú páry pred kroykonzerváciou spermií alebo vajíčok prevažne z dôvodu onkologickej diagnózy (pred chemoterapiou, ožarovaním, operáciou).

Kotikoidy

V primeranej dávke potláčajú nepriaznivú imunitnú odpoveď a umožňujú plodu sa vyvíjať. Pri ich užívaní znižujú produkciu placentárneho TNF alfa, ovplyvnůjú aj cirkulujúce aj maternicové NK bunky.

Imunoglobulíny

K dispozícii máme jednak formu podávanú do svalu, jednak do žily. Sú akousi ochranou plodu pred útokmi imunitného systému ženy. Ich podávanie má svoje pravidlá, indikačné obmedzenia, ktoré tímovo posudzujeme.

Intralipidy

Intralipid je sterilná tuková emulzia ( frakcionovaný sójový olej, lecitín, glycerín ), majú s chopnosť potláčať nadmerne aktivovaný imunitný systém ženy útočiaci proti plodu majú teda pozitívny efekt na implantáciu zárodku a udržanie gravidity – podávame ich intravenózne ( do žily )- doba podania v našom Centre je cca 90 minút – pomalá i.v. infúzia – prínos u sterilných žien s prevahou Th1 fenotypu, znižujú produkciu embryotoxických cytokínov,zabraňujú aktivácii NK buniek – optimálny účinok dosahujú pred vzostupom hladiny progesterónu, dobré výsledky máme pred zákrokmi v Centrách asistovanej reprodukcie ( embryotransfer,… ) – Intralipidy sme začali v našom Centre podávať od roku 2014